Tegen 2040 verdubbeling van aantal gevallen hartfalen

Meer dan 200.000 Belgen lijden nu al aan hartfalen, en elk jaar worden 15.000 nieuwe gevallen gedetecteerd. De Belgische werkgroep over hartfalen (BWGHF) schat dat tegen 2040 het aantal nieuwe gevallen zou kunnen verdubbelen.
Science Photo Library

"De incidentie van hartfalen stijgt met de leeftijd", klinkt het in een persbericht. "De veroudering van de bevolking zal dus een grote impact hebben." Acht actoren uit de gezondheidszorg namen in 2013 het initiatief tot een charter voor patiënten met hartfalen, dat intussen 12.000 keer ondertekend werd. In dat charter vragen ze onder meer aandacht voor bewustmakingscampagnes over vroegtijdige opsporing van hartfalen. Slechts een kwart van de Belgen begrijpt wat hartfalen is, aldus nog de werkgroep.

Hartfalen zal binnen de groep van hart- en vaatziekten binnen 10 jaar de belangrijkste doodsoorzaak zijn, en 4 à 5 procent van de gezondheidskosten vertegenwoordigen. In 2013 maakte het Riziv al ruim 150 miljoen vrij voor deze aandoening.

De bevoegde instanties zijn, ter gelegenheid van de Europese hartfalendagen, uitgenodigd om op 9 mei deel te nemen aan een rondetafelgesprek. Daar moeten de organisatie en de financiering besproken worden van de preventie en vroegtijdige opsporing van hartfalen, de multidisciplinaire opvolging, educatie van patiënt en gezin en opleiding van alle zorgverleners.

Hartfalen is een ernstige, progressieve aandoening die ontstaat wanneer het hart zijn pompfunctie niet goed meer kan vervullen. Ongeveer de helft van de patiënten die hartfalen ontwikkelen, overlijdt binnen de vijf jaar. Het overlevingspercentage van patiënten met hartfalen ligt duidelijk lager dan bij kankerpatiënten. Nochtans weet en begrijpt maar een kwart van de Belgen wat hartfalen is, en kan 1 op de 10 Belgen geen enkele risicofactor opnoemen.

Sinds dinsdag organiseren een twintigtal hartfalencentra, in onder meer de universitaire ziekenhuizen van Gent en Leuven en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, diverse activiteiten om het publiek te sensibiliseren.