Toestand in Franstalige gevangenissen stilaan onhoudbaar

De cipiers in de gevangenissen van Lantin en Paifve hebben het nieuwe besparingsvoorstel van minister van Justitie Koen Geens verworpen. Ze blijven dus nog het hele weekend staken. De toestand in de Franstalige gevangenissen wordt zo stilaan onhoudbaar, zowel voor de politie - die moet inspringen - als voor de gevangenen zelf.

Ook de cipiers van Sint-Gillis, in Brussel (foto), willen nog niet opnieuw aan het werk. De staking van de Franstalige cipiers duurt nu al 10 dagen. In bepaalde gevangenissen moet wel nog gestemd worden, zoals in Vorst, om 11 uur morgenvroeg. Maar in Vorst is de meerderheid van de cipiers Franstalig. De verwachting is dat ook daar het verbeterde voorstel van Koen Geens verworpen zal worden.

Breuklijn Vlaanderen-Wallonië

De voornaamste knelpunten zijn de hogere pensioenleeftijd en een regeling voor minimale dienstverlening.

Maandag zijn er onderhandelingen, samen met een sociaal bemiddelaar. De cipiers in Vlaanderen staken overigens niet en zijn positiever over het voorstel van Geens. Er is dus een duidelijke breuklijn te merken tussen Nederlands- en Franstalige bewakers. In Nederlandstalige kringen valt overigens te horen dat de Franstaligen nu misschien net iets te ver gaan met hun jongste weigering van het verbeterde voorstel.

Sowieso is er maandag opnieuw overleg.

Politievakbond: "Vroeg of laat zal er eens een ramp gebeuren"

Ook voor de politie, die moet inspringen voor de stakende cipiers, wordt de toestand stilaan onhoudbaar. Vincent Houssin van de liberale vakbond zegt daar het volgende over: "We zijn het absoluut beu. We hadden al beloftes gekregen van de vorige regering dat ze dit zouden oplossen. Maar ook bij deze regering, die verandering zou brengen, stellen we vast dat er geen beweging inzit en dat Justitie de andere kant opkijkt."

"Meer nog, het zijn de politiezones en de federale politie die opdraaien voor de factuur. Dus als er cipiers staken, heeft Justitie eigenlijk nog een winst", zegt Houssin nog. Hij waarschuwt ook voor de gevolgen, en verwijst naar rellen die zich hebben voorgedaan in Wallonië. "Dit zal duren tot er een een serieuze ramp gebeurt in de gevangenis. Dan zal moeten blijken wie de verantwoordelijkheid echt draagt."

Gevangenen stappen naar de rechter

De staking vormt niet enkel een grote belasting voor de politie, die moet inspringen, maar ook de gevangenen zelf hebben eronder te lijden. De gevangenen zijn nu naar de rechter gestapt, omdat ze vinden dat hun basisrechten geschonden worden. Twee rechters hebben hen al gelijk gegeven.

Gisteren werd er al een dwangsom opgelegd aan de overheid en vandaag opnieuw: de gevangenen moeten kunnen douchen en bezoek ontvangen, vinden de rechters.

Zij volgen daarmee de oproep van de Franstalige liga voor de mensenrechten. Die had Koen Geens en de sociale partners opgeroepen om zo snel mogelijk tot een akkoord te komen, omdat de staking een "menselijk niet aanvaardbare situatie veroorzaakt."