Kaaimantaks loopt oude fortuinen mis

Kapitalen die in het verleden via een vennootschap in belastingparadijzen zijn verstopt, blijven veilig voor de kaaimantaks. Dat schrijft De Standaard. Het kabinet van Johan Van Overtveldt (N-VA) bevestigt dat wie via een tussenstructuur zijn geld geparkeerd heeft, niet gevat kan worden door de kaaimantaks. SP.A-Kamerlid Peter Vanvelthoven wil dat de minister van Financiën de achterpoort zo snel mogelijk sluit.
De kaaimantaks is genoemd naar de Kaaimaneilanden, een fiscaal paradijs.

De kaaimantaks laat de fiscus toe om door offshore-constructies heen te kijken en de kapitalen die er zitten, te belasten. Maar de doorkijkbelasting geldt alleen indien de Belgische belastingplichtige rechtstreeks participeert in de offshore-constructie. De wet bepaalt niet dat er ook door zogenoemde "dubbelstructuren" gekeken kan worden, waarbij iemand zijn geld in een belastingparadijs parkeert via bijvoorbeeld een Luxemburgse tussenvennootschap.

Peter Vanvelthoven vreest dat net de grootste en oudste vermogens effectief via een tussenweg in belastingparadijzen zijn geparkeerd. De vraag is hoeveel van de 57 miljard euro aan activa in belastingparadijzen de kaaimantaks zo ontloopt. Die moet jaarlijks 460 miljoen euro opbrengen. "We dringen erop aan dat de kaaimantaks zo snel mogelijk hersteld wordt. We zullen zo'n voorstel indienen in het parlement als de minister blijft weigeren om het zelf te doen", kondigt de SP.A'er aan.

Volgens het kabinet van minister Van Overtveldt kunnen de bewuste dubbelstructuren aangepakt worden op basis van de algemene antimisbruikbepaling. Anders gezegd, nu de kaaimantaks bestaat, mag de fiscus proberen door een dubbelstructuur te kijken als hij onregelmatigheden vermoedt. Die antimisbruikbepaling is evenwel niet van toepassing op alle dubbelstructuren die al bestonden. "Dat klopt, maar dat is geen probleem want elke uitkering vanuit de tussenstructuur zal uiteindelijk belast worden als een dividend, " stelt het kabinet.