Kerk betaalde al ruim 1,2 miljoen aan 148 slachtoffers van seksueel misbruik

Sinds 2012 heeft de Kerk al aan welgeteld 148 slachtoffers van - verjaard - seksueel misbruik een vergoeding uitbetaald. Het totaalbedrag van die vergoedingen komt uit op 1.218.201 euro.
AP2013

In 2012 werden tien kerkelijke opvangpunten opgericht voor slachtoffers van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen, waarvan de feiten verjaard zijn. Slachtoffers kunnen er terecht voor erkenning, herstel en een financiële tegemoetkoming.

Sinds de oprichting kregen de opvangpunten 418 meldingen binnen. Dat blijkt uit het verslag voor 2012-2015 van de Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren. Maar liefst 80 procent van de meldingen komt uit Vlaanderen. In 80 procent van de gevallen gaat het om feiten die zich meer dan dertig jaar geleden hebben voorgedaan.

Van de 418 meldingen gebeurden er 286 in 2012. In 2013 waren er 37, in 2014 en 2015 kwamen er nog eens 95 meldingen bij. 385 dossiers werden al volledig afgehandeld en in 148 gevallen leidde dat tot een financiële tegemoetkoming.

In de overgrote meerderheid van de gevallen gaat het om bedrag tussen 2.500 en 15.000 euro. Achttien slachtoffers kregen een vergoeding tussen 15.000 en 25.000 euro, en een persoon kreeg meer dan 25.000 euro. Het bedrag van de tegemoetkoming wordt bepaald op basis van de aard en de ernst van de feiten.

Meest gelezen