Steeds meer scholieren worden aan de deur gezet

Dit schooljaar zijn al 2.685 leerlingen uitgesloten uit Vlaamse middelbare scholen. Dat is meer dan vorig jaar en ook toen was er al een historisch hoog aantal uitgesloten scholieren. Er zijn wel grote verschillen tussen de scholen onderling.

Vorig jaar luidde Bruno Van Obbergen, de Vlaamse Kinderrechtencommissaris, al de alarmbel over het hoge aantal uitsluitingen en nu doet hij dat dus opnieuw.

Niet dat er volgens hem niets gebeurd is, want Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werkt aan een nota inzake de vervroegde schooluitstap.

Toch merkt Van Obbergen op dat 17% van de jongens die het middelbaar verlaten zonder een diploma. Opvallend is overigens dat vier keer meer jongens dan meisjes definitief uitgesloten worden uit een school. Vooral jongeren met een kansarme of migrantenachtergrond worden uitgesloten.

De criteria die de scholen hanteren, verschillen volgens de Kinderrechtencommissaris erg veel en sommige scholen sluiten wel erg snel leerlingen uit zonder veel communicatie of overleg. Ook blijft de beroepsprocedure volgens hem te ingewikkeld.

Meest gelezen