Van Overtveldt ziet geen vooruitgang in tobintaks-onderhandelingen

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) gaan de Europese onderhandelingen over een tobintaks, een heffing op financiële speculatie, de foute richting uit. Die onderhandelingen slepen al een hele tijd aan. Wat nu op tafel ligt, is nadelig voor de Belgische economie, zegt Van Overtveldt.

Sinds 2013 onderhandelen 10 landen op Europees vlak over de invoering van een tobintaks. Er wordt echter weinig vooruitgang geboekt. De invoering van de heffing is dus nog niet voor meteen. Dat zegt ook Johan Van Overtveldt, samen met zijn partij een koele minnaar van het idee van een dergelijke belasting. De huidige voorstellen zijn niet aanvaardbaar, zo zegt hij aan VRT Nieuws.

"Wat er nu op tafel ligt, is absoluut geen goed voorstel voor wat de Belgische economie en de Belgische publieke financiën betreft. Ik wil belangrijke veranderingen zien, anders denk ik dat we op vlak van begroting, economie en schuldbeheer onszelf in de voet schieten."

Concreet verwijst de minister naar mogelijke concurrentienadelen voor onze bedrijven en een negatieve impact op de staatsschuld. "Dit voorstel maakt dat we niet alleen een hogere kostprijs voor de financiering van onze schuld zullen hebben, maar ook dat we een reëel risico lopen dat we op momenten van spanningen op de geldmarkt zeer hoge rentevoeten zullen moeten betalen of zelfs de schuld niet meer zullen kunnen financieren."

"Ik ga me blijvend inzetten"

Waar ligt dan de oplossing? "We zijn bezig met met de capital markets union, een eengemaakt Europa op vlak van kapitaalmarkten. Ik denk dat daar het terrein ligt waar we verder op moeten gaan. Als we in het geheel van de eengemaakte kapitaalmarkt die tobintaks kunnen meenemen, dan kunnen we volgens mij tot een coherent en goed werkend geheel komen."

Van Overtveldt wil dus wel voort onderhandelen, benadrukt hij. "We gaan de tafel niet verlaten. Het staat in het regeerakkoord dat we daarover tot een resultaat willen komen. Ik ga me daar blijvend voor inzetten, maar wel op een manier die voor de Belgische economie een positieve zaak is en niet -zoals het nu geval is- een duidelijk negatief gegeven."

Crombez: "Minister houdt rechtvaardige fiscaliteit tegen"

SP.A-voorzitter John Crombez is kritisch voor Van Overtveldt. Die houdt een rechtvaardige fiscaliteit tegen, vindt hij. "Deze regering doet de factuur voor de gezinnen steeds meer stijgen, maar de minister van Financiën houdt de invoering van een taks op speculatief gedrag tegen." Hij roept premier Charles Michel (MR) en de CD&V op in te grijpen en de minister op andere gedachten te brengen. "Een aantal kernlanden wil doorgaan. Als de maatregel rechtvaardig is, moet men ervoor gaan."

"Premier Michel moet een duidelijk engagement uitspreken dat België een voorstander is en blijft en meewerkt aan een snelle invoering. Saboteur Van Overtveldt moet tot de worden geroepen", zegt Groen-Kamerfractieleider Kristof Calvo.

Tobintaks: pro en contra

De tobintaks is een heffing op financiële speculatie, genoemd naar de Amerikaanse econoom James Tobin. Volgens voorstanders zijn er twee grote voordelen. Ten eerste levert het geld op voor de staatskas (waarvan een deel naar ontwikkelingssamenwerking zou gaan in de meeste voorstellen). Daarnaast werkt de taks als een buffer tegen felle koersschommelingen op de markt. Vooral linkse partijen zijn voorstander van de taks.

Tegenstanders voeren aan dat de heffing vooral door gewone burgers, bedrijven en overheden betaald zal worden. Het zou ook leiden tot hogere rentes en dus hogere kredietkosten.