Vlaanderen zit op schema wat betreft werkende 55-plussers

Tegen 2020 zal de helft van de Vlaamse 55-plussers aan het werk zijn, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de federale overheidsdienst Economie. Vlaanderen haalt daarmee zeker de door Europa opgelegde doelstelling, want die was precies 50 procent. Terwijl Vlaanderen goed op koers zit, moeten er nationaal nog inspanningen worden geleverd. En ook wat de algemene werkzaamheidsgraad betreft, scoort ons land beduidend minder goed dan de rest van Europa.

Vlaanderen heeft de voorbije jaren flinke vooruitgang geboekt op het vlak van de tewerkstelling van oudere werknemers. In 2000 was amper 25 procent van de 55-plussers nog aan het werk. Vijf jaar later, in 2005, lag het aandeel werkende 55-plussers op 35 procent en vorig jaar zelfs op 45,55 procent.

De maatregelen van de regeringen-Di Rupo en -Michel hebben op dat vlak dus hun vruchten afgeworpen. Vervroegd ophouden met werken werd ontmoedigd - de leeftijd voor brugpensioen werd verhoogd - en oudere werklozen worden nu meer aangespoord om nieuw werk te zoeken.

"De stijging is niet zo spectaculair ten opzichte van de vorige jaren, maar gezien over meerdere jaren is het wel een aangehouden stijging", verduidelijkt arbeidsdeskundige Luc Sels (KU Leuven).

België hinkt achterop in Europa

Relatief goede cijfers dus, maar in vergelijking met andere Europese landen doet ons land het een stuk minder goed. In Duitsland is 66 procent van de oudere Duitsers nog aan de slag. In Zweden gaat het zelfs om 74 procent. Bij dat laatste cijfer verbleekt het Belgische cijfer van 44 procent aanzienlijk. Het Europese gemiddelde ligt momenteel op 53 procent.

Volgens sommige experts moet ons land dan ook dringend een versnelling hoger schakelen. Zij wijzen erop dat de babyboomers -de generatie die in de jaren na de Tweede Wereldoorlog werd geboren- massaal met pensioen gaan en dat er onvoldoende jongeren zijn om in hun plaats de economie draaiende te houden. "Zuiver demografisch gezien hebben we een kleinere groep die klaarstaat  om de grotere groep te vervangen", stelt Bart Cambré van de Antwerp Management School.

Luc Sels relativeert dit enigszins. "Door de bevolking nog meer vooruit te duwen via bijkomende maatregelen, dreig je haar op een bepaald moment ook voor een deel te verliezen."

67 procent werkt

Ook wat de algemene werkzaamheidsgraad betreft -het aantal werkenden in de hele actieve bevolking-  hinkt ons land achterop. De doelstelling om tegen 2020 76 procent van de actieve bevolking aan het werk te hebben, zullen we -dat staat nu al vast- niet halen.

Op dit moment werkt zo'n 67 procent van de Belgen tussen de 15 en de 64 jaar. Als je naar de gewesten kijkt, is er een duidelijk verschil: in Vlaanderen werkt 72 procent van de beroepsactieve bevolking, dat is ruim 10 procent meer dan in Wallonië en 14 procent meer dan in Brussel.