Voorlopig amper vluchtelingenkinderen bij pleeggezinnen

Ondanks een groot aantal kandidaat-pleegouders, zijn er voorlopig amper vluchtelingenkinderen ondergebracht bij pleeggezinnen. Dat schrijft De Standaard. Een van de verklarende factoren die Pleegzorg Vlaanderen aanhaalt, is dat men niet wil inboeten op de kwaliteitseisen. Het agentschap Jongerenwelzijn heeft daar zeker begrip voor, maar is tegelijk toch "ontgoocheld" dat een en ander niet sneller kan. Ook gebrek aan personeel wordt genoemd als een factor. "Als dat zo is, moeten we misschien daar tijdelijk een tandje bijsteken", zegt CD&V-parlementslid Katrien Schryvers.
Archieffoto

In september 2015 lanceerde Pleegzorg Vlaanderen het project "Geef de wereld een thuis". Daarmee presenteerde de pleegzorg zich als deel van de oplossing in het opvangen van niet-begeleide minderjarige vluchtelingen. In oktober boden zich 1.800 kandidaat-pleegouders aan. Maar zeven maanden later vonden slechts drie vluchtelingenkinderen onderdak in een pleeggezin.

In De Standaard erkent Pleegzorg Vlaanderen dat men wat is "ingehaald door de realiteit". "Alles duurt langer dan verwacht. Maar dit is een proefproject en dus ook voor ons een ontdekkingstocht." Pleegzorg Vlaanderen kreeg wel vijf extra medewerkers om het vluchtelingenproject in goede banen te leiden. Maar dat is volgens de organisatie maar "één per zeshonderd kinderen".

Een andere verklarende factor is dat de organisatie de lat niet lager wil leggen. "We willen geen duimbreed toegeven op de selectie van kwaliteitsvolle pleeggezinnen".

"Ontgoocheld dat het niet sneller kan"

"Het gaat om een proefproject en het is inderdaad wat zoeken en experimenteren", erkent men bij het agentschap Jongerenwelzijn. "Maar ook wij zijn ontgoocheld dat het niet sneller kan. We begrijpen ook de frustratie van kandidaat-pleegouders dat het soms lang duurt", zegt woordvoerder Peter Jan Bogaert.

Volgens Bogaert zitten er momenteel wel veel andere dossiers in de pijplijn, maar wordt er samen met Pleegzorg Vlaanderen gekeken of er toch niet nog efficiënter kan gewerkt worden. "We werken binnen de bestaande regelgeving. Er is geen apart circuit voor vluchtelingenkinderen. Maar we gaan toch met Pleegzorg Vlaanderen kijken hoe een en ander sneller en beter kan".

Dat er nog maar drie kinderen onderdak hebben gevonden, verdient trouwens ook wat nuance. "Naast die drie zijn er ook 35 minderjarigen die een plek gevonden hebben in hun netwerk (bv. bij familieleden). Maar dat zijn mensen die zich niet spontaan hebben aangemeld bij de oproep", aldus Bogaert.

"Kwaliteitseisen zijn belangrijk"

"Als het sneller kan, is dat goed. En als een deel van de oorzaak ligt bij het gebrek aan personeel, moeten we daar misschien tijdelijk een tandje bijsteken", zegt Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers (CD&V). Maar dat Pleegzorg Vlaanderen niet wil toegeven op kwaliteit, is volgens Schryvers ook een goede zaak. "Dit is een enorm engagement. Mensen moeten goed weten waar ze aan beginnen. Het opvangen van een vluchtelingenkind van 12 of 13 jaar is niet evident. Vaak gaat het om een kind met een zware rugzak. Het is in het belang van de kandidaten én van het kind dat iedereen goed geïnformeerd is", legt Schryvers uit.

Ook N-VA-parlementslid Lorin Parys vindt het goed dat de kwaliteit nauwlettend wordt bewaakt. "Die kwaliteitseisen zijn belangrijk voor de pleegkinderen, kandidaat-pleegouders en het vertrouwen in pleegzorg op lange termijn. Maar wat wel beter moet, is het informeren van de kandidaat-pleegouders. Als je je opgeeft voor zo'n belangrijk engagement als kandidaat-pleegouders, volstaat een mail aan het begin van het proces niet. Pleegzorg moet kandidaat-pleegouders continu op de hoogte houden om hen ook aan boord te houden en vertellen waarom het zo lang duurt".