Defensie niet enthousiast over inzet in gevangenissen

Zowel minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) als de legervakbonden zijn niet opgetogen over de beslissing van de regering om militairen in te zetten om stakende cipiers te vervangen.

Vanaf morgen worden 180 militairen ingezet in de Waalse en Brusselse gevangenissen waar de cipiers nu al 13 dagen in staking zijn. Tot nu toe werden de stakende cipiers vervangen door politiemensen en de Civiele Bescherming, maar de politiebonden waren daar niet over te spreken. De gevangenen overigens ook niet, want gewone activiteiten zoals douchen, medische voorzieningen en familiebezoek konden wegens de minimumbezetting niet doorgaan.

Vandaag heeft het kernkabinet dan beslist om militairen in te zetten. Op die manier zou er wat meer ruimte komen voor de basisrechten van de gedetineerden en wordt de druk op de politie verlicht.

Er is echter geen enthousiasme bij Defensie, ook niet bij minister Steven Vandeput (foto in tekst). Die merkt op dat het leger al zwaar onder druk staat door de vele buitenlandse operaties en door de inzet van militairen op straat om terreurdaden af te schrikken.

Bovendien is het volgens de minister niet evident om militairen in te zetten in gevangenissen voor taken waar ze normaal niet mee bezig zijn. Voor de minister is het evenwel simpel: er is een noodsituatie en de militairen worden gevraagd, maar van harte is het duidelijk niet.

Legerbonden uiten bezorgdheid

Nu zit minister Vandeput min of meer op dezelfde lijn als de kritiek van de legervakbonden. Eerder had de liberale vakbond VSOA gesteld dat het leger nu al erg veel extra taken opgelegd krijgt.

Zo zijn er 400 militairen actief in buitenlandse operaties en staan er nog eens 1.800 op straat om terreurdaden te voorkomen. Nu komt daar nog eens een extra taak bij: het vervangen van stakende cipiers.

De VSOA vindt niet dat dat tot het takenpakket van de militairen behoort, te meer omdat die daar niet voor opgeleid zijn. De militairen kunnen hun opdracht evenwel niet weigeren en zullen die uitvoeren.

In feite reageert de legervakbond op min of meer dezelfde manier als de politiebonden eerder dit weekend. Ook voor hen is het bewaken van gevangenen een taak waarvoor ze niet opgeleid zijn en worden ze nu al extra belast met het bestrijden en voorkomen van terreur en het bewaken van grote evenementen.