Even protest in gevangenis van Antwerpen

In de gevangenis van Antwerpen hebben een tachtigtal gevangenen vanavond geweigerd om na de avondwandeling naar hun cel terug te keren. De rust is intussen teruggekeerd en er is geen sprake van een opstand zoals gisteravond in Merksplas.
REPORTERS

Net als gisteren brak de onrust uit na de avondwandeling toen 80 gedetineerden weigerden om terug te keren naar hun cel. Ze weigerden bevelen op te volgen, maar anders dan gisteren in Merksplas werd er geen schade aangericht en bleef het er vrij kalm.

De politie en de cipiers slaagden er geleidelijk in om de gevangenen terug te brengen naar hun cel. Iets over tien bleek de onrust achter de rug te zijn. Volgens Kathleen Van de Vijver, de woordvoerster van het Gevangeniswezen, zijn er geen aanwijzingen dat de onrust in de gevangenis aan de Antwerpse Begijnenstraat escaleert.

Bij de opstand in de gevangenis van Merksplas gisteravond werd er wel veel schade aangericht. Die opstand heeft tot vanochtend geduurd. Een aantal gevangenen is elders ondergebracht.