Geens: “Men mag niet verwachten dat ik dit alleen oplos”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zegt dat de regering zich binnen de 24 uur wil beraden over de aanpak van de crisis in de gevangenissen. Ook de provinciegouverneurs worden bij het overleg betrokken. "Humanitair is dit niet goed voor de gedetineerden."

Het zijn moeilijke tijden voor de minister van Justitie. Gisteravond was er de opstand in de gevangenis van Merksplas. En de cipiers in de Franstalige gevangenissen blijven maar staken. Als gevolg van die staking, zijn er onder meer problemen met de voedselbedeling voor de gedetineerden.

"Al heel wat gekregen"

"We moeten de precaire humanitaire situatie van de gedetineerden zou gauw mogelijk aanpakken", zegt minister Geens. De regering wil zich de komende 24 uur beraden hierover, samen met de provinciegouverneurs. Het verder inwilligen van de vakbondseisen wordt volgens Geens moeilijker.

"De cipiers hebben al heel wat verkregen. Ik heb beloofd om dit jaar de besparingen te bevriezen. Ze kunnen op 58 jaar met pensioen. Ze zijn op het vlak van erkenning van zwaar beroep in onderhandeling met de Nationale Pensioencommissie. Ze moeten echt weten dat we hen zo goed mogelijk proberen te helpen."

"Het geld is op"

Geens zegt dat hij niet als enige verantwoordelijk is voor een oplossing. "We moeten de problemen in een bredere context bekijken, met de hele regering. Ik onderhandel ook met een vertegenwoordiger van het openbaar ambt en de begroting erbij."

Wat het geld betreft, maakt de minister van Justitie zich alvast geen illusies. "Ik heb mijn budgettaire marge totaal opgebruikt. Dit is een zaak waar de hele regering zich over moet beraden." "Ik heb 311 bijkomende cipiers gegeven. Ik heb 68 bijkomende bedienden gegeven. En ik heb 26 bijkomende mensen van het veiligheidskorps gegeven."

"Andere accenten"

Minister Geens noemt de stakingen erg diplomatisch "een probleem van sommige gevangenissen". In essentie hebben ze volgens hem te maken met een gebrekkige communicatie over de nieuwe manier van werken. "Aan Franstalige kant wil men niet naar de nieuwe regimes. De gevangenisdirecteurs leggen daar andere accenten."