Lieven Boeve: "Politieke ambitie van N-VA om ons netwerk uit elkaar te halen"

Volgens Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, is het de "politieke ambitie van de N-VA om het netwerk van het katholieke onderwijs in Vlaanderen uit elkaar te halen". Zo verklaart Boeve in "De zevende dag" de kritiek van de regeringspartij op het concept van dialoogschool dat Boeve wil uitrollen en waarbij er in de scholen meer aandacht zal gegeven worden aan de identiteit van andersgelovigen zoals moslims.

Eerder deze week haalde N-VA-voorzitter Bart De Wever zwaar uit naar de Guimardstraat: "Met dit onwaarschijnlijke voorstel heft het katholiek onderwijs zichzelf de facto op", reageerde hij op het voorstel om moslims en andersgelovigen een volwaardige plek te geven op de school.

Onderwijsspecialist Koen Daniëls van de partij herhaalde in "De zevende dag" die bezorgdheid. "Ons katholiek onderwijs is een van onze sterkhouders. Het viel mij op dat de scholen uit de lucht vielen toen ik hen contacteerde hierover. Er is op dit moment niet echt een probleem; de dialoogschool is er al en het is niet zo dat de kruisbeelden van de muur worden gebeden. Laat ons onze christelijke identiteit en de grondvesten van Vlaanderen nu niet weggooien."

"Dialoogschool komt uit de school vallen"

Volgens Boeve maakt de N-VA er een karikatuur van. "Dit is een door en door christelijk project. Misschien moet ik het geheim van de katholieke dialoogschool op tafel leggen: er is een boekje van 2.000 jaar geleden, het Nieuwe Testament. Dat gaat over Jezus van Nazareth, een man die ging naar andere mensen die aan de rand van de samenleving stonden. Dat is hem niet goed bevallen, hij is op het kruis geëindigd. Dàt is de kern van de dialoogschool, dat je een school maakt waar iedereen welkom is."

De topman van het katholiek onderwijs verwondert er zich over dat de N-VA nu zoveel kritiek geeft op het concept van dialoogschool. "Dit komt niet uit de lucht vallen. Ik ben twee jaar op pad geweest en de visietekst is goedgekeurd door onze schoolbesturen. Er zijn ongelooflijk veel goede praktijken opgestart in onze scholen en nu willen we die uitvergroten."

Boeve ziet een strategie in de kritiek van de N-VA. "U probeert ons netwerk uit elkaar te halen en u gebruikt iedere kans om dat te doen. Het is uw politieke ambitie om onze scholen tegen ons netwerk uit te spelen", sneerde hij aan Koen Daniëls. 

"Elke welwillendheid naar moslims wordt gezien als verloochening van eigen waarden"

Moslimverenigingen juichen het concept van dialoogschool intussen toe. "Ik vind het moedig en noodzakelijk. Dit is de juiste weg", vindt Khalid El Jafoufi, oprichter van de islamitisch geïnspireerde studentenvereniging Mahara aan de Universiteit Antwerpen. "Waar het om gaat, is het welbevinden van de leerlingen. En dan is nu niet zo sterk: velen kijken getraumatiseerd terug op hun periode in het middelbaar onderwijs omdat ze in hun identiteit niet geaccepteerd zijn.

Het verwondert El Jafoufi (zie foto in tekst) dat er zoveel kritiek is gekomen, en met name vanuit de hoek van N-VA. "Bij elke welwillendheid naar moslims toe, wordt dat geïnterpreteerd als verloochening van eigen waarden. Dit project weerspiegelt de pluralistische samenleving van vandaag en we moeten die uitdaging aangaan."

Ook Patrick Loobucy, hoogleraar levensbeschouwing aan de UA, juicht het concept van dialoogschool toe, maar tegelijk waarschuwt hij de moslims. "Het welbehagen van leerlingen heeft een grote invloed op hun studieresultaten. Elke inspanning die wordt gedaan, is een stap vooruit. Maar moslims kraaien misschien nu te vroeg victorie. Ik wil waarschuwen dat het niet bij een discours blijft. Ik wil wel zien welke directeurs er de moed zullen hebben om leerlingen een hoofddoek te laten dragen."

Herbekijk hier het debat in "De zevende dag"