Saudische koningszoon zet regering naar zijn hand

Met de grondige herschikking van de Saudische regering lijkt prins Mohammed, de zoon van koning Salman, zijn invloed in het koninkrijk uit te breiden. Er wordt een jongere generatie naar voor geschoven. Tevens zal Saudi-Arabië voorlopig vasthouden aan het huidige oliebeleid, wat dus tot lage prijzen geleid heeft.

De meest opvallende wijziging in de regering was het vervangen van minister van Olie Ali al-Naïmi door de veel jongere Khalid al-Falih. Tegelijk is ook Ahmed Alkhulifey -de vertegenwoordiger van het land bij het Internationaal Muntfonds- benoemd tot voorzitter van het Saudi-Arabisch Monetair Agentschap, dat is de centrale bank.

Die namen zeggen u misschien niet zo veel, maar er zijn wel duidelijke trends. Zo gaat het om vijftigers die aan de top van twee belangrijke instellingen in de Saudische politiek komen, een generatiewissel in een land dat doorgaans door stokoude mensen geregeerd wordt.

Tegelijk lijkt de tweede kroonprins en minister van Defensie Mohammed ibn Salman, de zoon van koning Salman, zijn greep op de Saudische politiek vergroot te hebben, in dit geval vooral op het economische deel daarvan. Zo wordt het ministerie van Olie uitgebreid met de verantwoordelijkheden voor Industrie en Minerale Voorraden.

Een Saudi-Arabië zonder olie

Dat past in "Vision 2030", een blauwdruk voor een nieuw economisch beleid dat de ambitieuze vicekroonprins Mohammed eind april heeft voorgesteld. Die visie moet Saudi-Arabië voorbereiden op een periode dat de oliereserves uitgeput of achterhaald zijn.

Concreet wil prins Mohammed de financiële reserves samenbrengen in een groot staatsinvesteringsfonds, dat wereldwijd in alle economische sectoren gaat investeren en dus de Saudische economie moet diversifiëren. De staatsoliemaatschappij Saudi Aramco -de grootste ter wereld- zou worden omgevormd tot een industrieel conglomeraat dat veel meer doet dat olie uitvoeren.

Saudi's houden vast aan stabiel oliebeleid

De nieuwe minister van Olie Khalid al-Falih belooft intussen om het beleid van zijn voorganger Ali al-Naïmi voorlopig voort te zetten. "We zijn toegewijd te voldoen aan de huidige en bijkomende vraag van onze wereldwijde klanten, waarvan het aantal blijft toenemen, door onze capaciteit te gebruiken", aldus al-Falih.

Concreet betekent dat een voortzetting van de lage prijzen. De Saudi's blijven dus inzetten om het handhaven of vergrote van hun marktaandeel, ondanks een overaanbod op de internationale markten. Ze willen enkel een beperking van het aanbod als de andere olieproducenten dat ook doen, en daar wringt het schoentje. Vooral Iran wil zijn marktaandeel opkrikken naar het niveau van voor de internationale sancties vooraleer te praten over een beperking.

De erg lage olieprijzen snijden in de Saudische financiële reserves, maar zijn vooral erg vervelend voor Rusland, Venezuela en de producenten van het duurdere schaliegas in de Verenigde Staten en Canada en het is precies daarop dat de Saudi's op mikken.

AP1990