"Geef gevangenen in Nijvel vier maanden genade"

De gevangenen in Nijvel moeten collectief vier maanden genade krijgen. Dat vindt de commissie van toezicht van de gevangenis, die daarover een brief stuurde naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De commissie wil zo de gevangenen "vergoeden" voor de hinder die ze ondervinden van de staking.

De cipiersstaking, die bijna twee weken geleden uitbrak, heeft ernstige gevolgen voor de leefomstandigheden van de gedetineerden in de Waalse en Brusselse instellingen. Veel gedetineerden moeten nu veel meer in hun cel blijven en kunnen al dagen niet meer douchen. Ook het ontvangen van bezoek wordt bemoeilijkt. De staat is intussen al zeker drie keer veroordeeld voor betalen van dwangsommen aan criminelen van wie basisrechten geschonden zijn.

De leden van de commissie van toezicht van de gevangenis van Nijvel hebben gisteren over die situatie een brief geschreven aan het kabinet-Geens. De commissie, die toeziet op de naleving van de rechten van de gedetineerden, stelt daarin voor de gevangenen te vergoeden door hen vier maanden genade toe te kennen. De maatregel laat meteen ook toe de financiële uitgaven te beperken en de overbevolking aan te pakken, zo klinkt het.

"We stellen vast dat de budgettaire waarde van een collectief genade voor de ongeveer 12.000 gedetineerden die momenteel opgesloten zitten, en waarvan de gemiddelde kostprijs 50.000 euro per jaar bedraagt, overeenkomt met budgettaire waarde van 200 miljoen euro", zo zeggen de leden van de commissie van toezicht. "De besparing zou kunnen toelaten de nodige middelen te verhogen voor het verzekeren een verbetering van de omstandigheden voor het personeel en de gedetineerden."