"Levensomstandigheden in gevangenissen vergelijkbaar met foltering"

Ecolo haalt zwaar uit naar de toestand in de Brusselse en Waalse gevangenissen, die al twee weken getroffen zijn door een staking. Voor de Franstalige groenen komen de levensomstandigheden voor de gedetineerden neer op "foltering". Het CDH roept premier Charles Michel (MR) op zijn verantwoordelijkheid te nemen "en alles in het werk te zetten om zo snel mogelijk een waardig en humaan leven te herstellen" in de gevangenissen.
(Archieffoto)

"Omdat ze het sociaal conflict dat onze gevangenissen reeds twee weken lamlegt niet met onderhandelingen kan oplossen, heeft de federale regering beslist om op een totaal geïmproviseerde manier het leger ter hulp te sturen", klagen Ecolo-voorzitters Zakia Khattabi en Patrick Dupriez aan in een mededeling.

"De huidige toestand in onze gevangenissen is een nieuw bewijs van de ontbinding van de staat, die elke aanvaardbare limiet overschrijdt".

Reeds jaren wordt het Belgische penitentiaire beleid veroordeeld door nationale en internationale instanties, aldus Ecolo. De omstandigheden waarin de gedetineerden leven is een democratische staat, onze beschaving onwaardig en onaanvaardbaar in een rijk land. De omstandigheden van de detentie zijn bovendien volledig contraproductief inzake veiligheid omdat de gedetineerden gewelddadiger en minder gesocialiseerd de gevangenis zullen verlaten dan bij hun aankomst, luidt het.

"Terwijl de gevangenispopulatie blijft stijgen in België, veroorzaken de aanhoudende besparingen van de opeenvolgende regeringen een verslechtering van de toestand in de gevangenissen, tot de limieten zijn bereikt, zowel voor de gedetineerden als voor het personeel. Hun eisen zijn gerechtvaardigd en vereisen een dringend en structureel antwoord", vindt Ecolo.

"Structurele omslag is nodig"

Voor het CDH vervangt het sturen van militairen naar de gevangenissen "de onontbeerlijke armada van mensen en materieel niet die de penitentiaire sector zo dringend nodig heeft, aangezien we vandaag een humanitaire crisis zonder voorgaande beleven". Na de staking van twee weken van het gevangenispersoneel moet de regering een wettelijke regeling uitwerken voor de invoering van een minimale dienstverlening in de gevangenissen.

Het CDH vindt ook dat de financiële middelen voor het penitentiair beleid grondig moeten worden herdacht om in de toekomst over voldoende personeel en infrastructuur te beschikken. "Enkel een structurele omslag van het penitentiair en strafbeleid kan een gepast antwoord bieden op de talrijke problemen waarmee het penitentiair systeem wordt geconfronteerd: overbevolking, ongezonde omstandigheden, gebrek aan middelen voor herintegratie, werk en vorming in de gevangenissen, verlenging van de straffen, voorlopige hechtenis, ...", stelt de oppositiepartij.

Meest gelezen