101 schrijvers krijgen Vlaamse werkbeurs

Het Vlaams Fonds voor de Letteren kent dit jaar 877.500 euro toe aan 101 auteurs in de vorm van werkbeurzen voor nieuwe projecten. Daarmee krijgen zeven op de tien schrijvers die een beurs hebben aangevraagd een beurs. Een werkbeurs is gemiddeld goed voor 8.688 euro.
McPHOTO / INSADCO / Bilderbox

Het Vlaamse Fonds voor de Letteren (VFL) kent elk jaar werbeurzen toe aan schrijvers. Naast schrijvers van literair proza, poëzie, essay, theater, en kinder- en jeugdliteratuur kunnen ook illustratoren en stripauteurs een beurs ontvangen.

In 2016 kent het VFL in totaal 877.500 euro toe aan 101 verschillende projecten. Met hun werkbeurs kunnen de auteurs een gedeelte van het jaar ongestoord werken aan hun creaties.

Het belangrijkste beoordelingscriterium voor de toekenning is de literaire kwaliteit van het recente gepubliceerde werk van de schrijver. Dit jaar dienden 139 auteurs een aanvraag in, 101 auteurs kregen een beurs toegekend.