"Godsdienst is altijd ondergeschikt aan de wet"

N-VA wil de scheiding tussen kerk en staat duidelijker verankeren in de grondwet. De partij wil wel niets weten van het voorstel van de PS om een burgertop te organiseren die een inleiding op de grondwet zou moeten schrijven.
REPORTERS
Hendrik Vuye.

"We willen ons concentreren op de kern van de zaak: welke rol heeft religie in onze maatschappij?", zeggen Hendrik Vuye en Veerle Wouters, de twee grondwetsspecialisten van N-VA in een interview met De Morgen.

Sinds januari buigt het parlement zich over de vraag of de scheiding tussen kerk en staat, samen met een aantal andere waarden, expliciet in de grondwet moet. Nu wordt er wel naar verwezen, maar volgens velen is dat niet genoeg.

Vuye en Wouters hebben een eenvoudige oplossing, namelijk een herformulering van artikel 21 over de niet-inmenging van de staat bij de vrije organisatie van religies en kerken. "Wij willen simpelweg het volgende toevoegen: 'Niemand kan zich op basis van religieuze of ideologische motieven onttrekken aan de wettelijke normen, noch de rechten en vrijheden van anderen beperken'", Vuye verwijst daarbij expliciet naar de islam waar een aantal gelovigen vindt dat religieuze voorschriften boven de wet gaan.

Burgertop

Vuye en Wouters moeten niets weten van het voorstel van PS-voorzitter Elio Di Rupo die een top wil organiseren van burgers en politici die een inleiding op de grondwet zouden moeten opstellen, waarin de grondwaarden van onze democratie vervat zijn.

"Die inleiding zal niet voor deze legislatuur zijn", zegt Vuye. "Het is simpelweg onmogelijk, aangezien artikel 195 - dat bepaalt hoe de grondwet herzien wordt - niet voor herziening vatbaar verklaard is. Bovendien, vervolgt Wouters, is zo'n inleiding in de ogen van N-VA een "nutteloze oefening". "Onze grondwaarden staan al in de grondwet en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens."

Reacties

Het voorstel van N-VA botst op een njet van coalitiepartner MR. "Dit artikel kan de MR niet goedkeuren, want het is veel te breed en kan in elke mogelijke zin gebruikt worden", zegt Kamerfractieleider Denis Ducarme. Hij begrijpt niet waarom de N-VA niet wil meewerken aan een burgertop. "Het verbaast me dat een partij als N-VA de neutraliteit niet steunt, want het is net een instrument dat ons beter wapent tegen fundamentalistische en sektarische standpunten en handelingen",

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael, die het debat mee op gang trok, reageert afwachtend. Hij bepleitte eind vorig jaar nog volop het laïcisme, "net zoals in Frankrijk". "We moeten dat vastleggen in de grondwet om te vermijden dat de diverse gemeenschappen, steden en instellingen weer aparte regelingen zullen vastleggen", schreef hij in een opiniestuk.

"De vraag is of je dat ook exact in die bewoordingen in de grondwet moet schrijven", verduidelijkt Dewael nu bij monde van de woordvoerder van de fractie. "De scheiding van geloof en staat moet duidelijker in de grondwet, maar we gaan nog niet vooruitlopen op hoe dat dan precies moet gebeuren."

Ook CD&V-voorzitter Wouter Beke blijft voorzichtig. "We zullen het voorstel bekijken. Vandaag is het natuurlijk al zo dat niemand zich boven de wet kan stellen. De voorgestelde aanpassing lijkt dus eerder symbolisch."