"Sneller een hogere vergoeding voor slachtoffers terreur"

De Kamercommissie Justitie heeft vanmorgen een wetsvoorstel van de meerderheidspartijen aangenomen dat de financiële hulp aan slachtoffers van geweld- en terreurdaden aanzienlijk verhoogt en de procedure vereenvoudigt. Eens de regering een gewelddaad als terreur erkent, zullen slachtoffers automatisch beroep kunnen doen op financiële steun. Dat zal ook gelden voor de slachtoffers van de aanslagen van 22 maart.
Bloemen voor de slachtoffers aan het metrostation Maalbeek.

Slachtoffers van terreurdaden moeten momenteel een klacht indienen bij het gerecht voor ze beroep kunnen doen op een financiële tegemoetkoming van de overheid.

De "Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden" keert de "hoofdhulp" uit nadat de procedure is afgehandeld. Voor "noodhulp" volstaat het dat een klacht is ingediend of dat men zich burgerlijke partij heeft gesteld.

“Dit alles kan echter veel tijd in beslag nemen, terwijl de rekeningen voor de nabestaanden en slachtoffers zich opstapelen”, zegt Open VLD-Kamerlid Carina Van Cauter.

Sneller een hogere tegemoetkoming

Dankzij het wetsvoorstel volstaat het voortaan dat de federale ministerraad per koninklijk besluit een gewelddaad erkent als een terroristische aanslag. “Daarna heeft het slachtoffer automatisch recht op financiële steun toegekend door de Commissie. De procedure wordt dus sterk vereenvoudigd en dit in het voordeel van de slachtoffers”, legt Carina Van Cauter uit.

Daarnaast worden de maximale tegemoetkomingen gevoelig opgetrokken. “De reguliere hulp wordt opgetrokken van 62.000 naar 125.000 euro. De dringende hulp die kan toegekend worden tijdens de procedure, wordt ook verdubbeld van 15.000 euro naar 30.000. De oude maximumbedragen dateerden van 1997 en een actualisatie drong zich dus op.”

De meerderheidspartijen hebben het toepassingsveld van de wet ook aanzienlijk uitgebreid. Vandaag kunnen enkel familieleden van een overleden slachtoffer, van een minderjarige of van een persoon die langer dan een jaar is verdwenen, hulp krijgen. “Eens dit wetsvoorstel in voege is, kunnen nabestaanden, aanverwanten zoals schoonouders en iedereen met een duurzame familieband met het slachtoffer rekenen op steun, ongeacht of het slachtoffer overleed aan de gevolgen van de terreurdaad”, zegt Van Cauter.

De morele schade zal voortaan ook worden vastgesteld los van het feit of de invaliditeit van een slachtoffer tijdelijk of permanent is. Ook de rechtsplegingsvergoeding valt voortaan onder de procedurekosten die kunnen vergoed worden.

“Om de aanvraag bijkomend te versnellen en zo vlot mogelijk te maken, zal er ook verplicht een vast formulier, een standaardverzoekschrift worden gebruikt. Dit zal ook elektronisch kunnen worden ingediend”, zo zegt Van Cauter.

Aanslagen 22 maart

Dit wetsvoorstel treedt in werking na goedkeuring door de voltallige Kamer en na publicatie in het staatsblad. Het zal ook van toepassing zijn op verzoeken die hangende zijn bij de commissie.

“Indien de regering na de publicatie in het staatsblad, de aanslagen van 22 maart per KB officieel erkent als terreurdaden, zullen de slachtoffers en nabestaanden dus beroep kunnen doen op deze verbeterde regeling”, zegt Van Cauter.