"Statuut van journalist moet er bij Sanoma aan geloven"

Omdat het Nederlandse management van Sanoma België drastische ingrepen plant, die op korte termijn tot 10 procent winst moeten leiden, lanceren het personeel en de vakbonden een solidariteitsactie. Dat melden de bonden.

"De maatregelen zijn erg ingrijpend voor onze job als journalist", klinkt het in de communicatie van het personeel. Zo zal het statuut van journalist eraan moeten geloven en wordt ook inhoudelijk de rol van journalist hertekend.

Sanoma-CEO Henk Scheenstra laat in een schriftelijke reactie weten dat het door de directie voorgestelde model "nu al bij andere mediabedrijven, waaronder Sanoma in Nederland, succesvol wordt toegepast, en we bekijken momenteel samen met de vakbondsvertegenwoordiging hoe we dit in België zouden kunnen vertalen".

Kaasschaaf

De vakbonden bij de uitgever van magazines als Flair, Libelle, en Feeling geven aan dat ze sinds 2008 niets anders dan herstructureringen gekend hebben. "Ze volgen elkaar in sneltempo op", zeggen ze. "De herstructurering die we vandaag zien is anders als voorheen. Er is al lang geen sprake meer van een kaasschaaf. Het Nederlandse management heeft beslist dat Sanoma België op korte termijn 10 procent winst moet halen. Daar zijn drastische ingrepen voor nodig." Op een bijzondere ondernemingsraad, eind maart, maakte de directie bekend 65 banen te willen schrappen.

De directie plant op de redactie van een magazine enkel nog een aantal coördinerende rollen te behouden. "Alle overige journalisten die nu vast in dienst zijn worden vervangen door freelancers", zegt het personeel. "Het statuut van de schrijvende journalist, het resultaat van jaren sociaal overleg, wordt zo in één herstructurering van tafel geveegd. Als dit zich kan doorzetten bij een groot mediabedrijf in België, zal het niet lang duren voor anderen zullen volgen."

Native advertising

Daarnaast volgt ook een inhoudelijke hertekening van de rol van de journalist. Zo zal er meer worden ingezet op zogenoemde native advertising, of artikels die in samenspraak met de adverteerder geschreven worden. "Van de onafhankelijkheid van de journalist is zo geen sprake meer. Journalisten in België zullen ook ingeschakeld worden om vertalingen te maken van Nederlandse stukken."

"Het voornemen dat in de bijzondere ondernemingsraad werd meegedeeld was enkel dat er met kernredacties zou gewerkt worden met de intentie om een duurzame lokale verankering te behouden. Daarbij zouden onze journalisten in dienst blijven voor (hoofd-) redactionele, vormgevings- en coördinerende taken, ondersteund door een flexibele groep van freelance medewerkers die zouden worden ingezet om vlot in te spelen op veranderende markttrends", reageert Scheenstra.

Het personeel heeft een Facebookpagina, SOS Sanoma Belgium, opgestart. "We beraden ons nog over verdere, creatieve, acties", aldus nog BBTK-vakbondsman Geert Haverbeke.