Aantal priesters daalt fel en bovendien zijn veel priesters oud

Het aantal priesters is in de vier Vlaamse bisdommen en het tweetalige aartsbisdom Mechelen-Brussel de afgelopen acht jaar geslonken van 2.585 naar 1.818. Bovendien is zowat de helft ouder dan 70 jaar.

Het is het christelijke opinieweekblad Tertio dat de cijfers verzameld heeft in een dossier over de toekomst van de parochies.

In het aartsbisdom Mechelen-Brussel zijn bijvoorbeeld 184 priesters tachtig jaar of ouder en er is er maar één in de leeftijdscategorie tussen 25 en 30. In het bisdom Gent zijn 27 priesters 90 of ouder en er zijn er amper twee in de categorie tussen 30 en 39, terwijl er geen enkele jonger is.

Terwijl het aantal priesters in mei 2016 fel is gezakt ten opzichte van de vorige telling in maart 2008, bleef het aantal parochies min of meer gelijk. Met 2.038 zijn het er vandaag in de vijf bisdommen slechts 32 minder dan in 2008.

Hier en daar worden er wel grondige herstructureringen van de parochies voorbereid. Zo wil het bisdom Gent dit najaar de huidige 427 parochies terugbrengen tot ongeveer een vijftig nieuwe parochies.

De terugval bij de priesters wordt niet gecompenseerd door andere betaalde pastorale krachten. Tegenover 2008 kwamen er slechts 39 permanente diakens - mensen die de eerste hiërarchische wijding ontvangen hebben en dus dopen en huwelijken mogen voltrekken - en 43 parochieassistenten en pastorale werkers bij in het aartsbisdom en de Vlaamse bisdommen.

Meest gelezen