ACV: "Oorzaak langdurig zieken aanpakken, niet zieken zelf"

Langdurig zieken aanpakken met financiële acties kan voor de christelijke vakbond niet de oplossing zijn voor de snelle toename van het aantal langdurig zieken. "Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog", reageert ACV-voorzitter Marc Leemans.

Eind vorig jaar zaten 370.400 mensen langdurig thuis door ziekte, 64 procent meer dan tien jaar geleden en het hoogste aantal ooit. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv) die De Tijd vandaag publiceerde. Tussen eind 2014 en eind 2015 steeg het aantal met 8 procent, terwijl dat de jaren voordien op 5 à 6 procent lag.

Voor Leemans dient de oorzaak van het probleem aangepakt te worden eerder dan de zieken zelf. "In de middeleeuwen dacht men zieken te kunnen genezen met aderlatingen. Vandaag denkt men dat te kunnen met financiële sancties. Zieke werknemers worden al heel streng gecontroleerd. Snoeien in de ziekte-uitkering om het aantal langdurig zieken te beperken is volksbedrog" reageert ACV-voorzitter Marc Leemans.

Tijd voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid

"Sancties voor langdurig zieken gaan voorbij aan fundamentele vaststellingen", zegt Leemans. "Zoals de vergrijzing van de werknemersgroep, het verhogen van de pensioenleeftijd en de toenemende werkdruk die werknemers op alle momenten in hun loopbaan treft. Daar liggen de echte oplossingen." Leemans pleit bijvoorbeeld een leeftijdsbewust personeelsbeleid in de bedrijven.

ACV stelt nog dat de sociale partners eind vorig jaar een akkoord sloten om ervoor te zorgen dat langdurig zieken op vrijwillige basis terug aan de slag kunnen. "De omzetting van dit akkoord in regelgeving is nog bezig. En toch besliste de regering tijdens de begrotingscontrole van april al dat de sancties er toch komen. Begrotingscijfers halen het op zieken", besluit Leemans.