Dewael: "Debat onderzoek Comité P in mijn commissie"

Patrick Dewael (Open VLD), voorzitter van de parlementaire onderzoekscommissie Aanslagen, wil dat het debat over een rapport van het Comité P in zijn commissie wordt gevoerd. Hij heeft het hier alleen over de procedure, niet over "de appreciatie ten gronde". Zijn collega's fractievoorzitter Peter De Roover (N-VA) en Servais Verherstraeten (CD&V) hebben het wel over de inhoud van het rapport en over de gepikeerde reactie bij politie en gerecht.

Vorige week scheven politie en justitie een brief, als reactie op een kritisch rapport over het onderzoek na de aanslagen in Parijs, in november vorig jaar. Dat kwam hard aan, zeker nu er in eigen land ook aanslagen zijn gepleegd, en politie en justitie veel werk op de plank hebben liggen. 

"Ik waarschuw dat we naar een opbod gaan waarbij beide diensten te veel tijd en energie gaan steken in het bestrijden van elkaars rapporten", reageert N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover. Hij heeft overigens wel begrip voor de houding van de politie: "Ik denk dat een aantal antwoorden van de politie hout snijden."

Zijn CD&V-collega Servais Verherstraeten ziet het niet graag gebeuren dat Comité-P enerzijds en politie en justitie anderzijds vechtend over de straat rollen. "Als een man en een vrouw ruzie met elkaar maken, schrijven ze elkaar geen brieven, maar praten ze het uit. Ik stel voor dat politie en justitie dat ook doen en dat wij in de onderzoekscommissie ook zullen luisteren, en ook respect hebben voor de moeilijke omstandigheden waarin zeer zwaar en gevaarlijk werk op het terrein is gebeurd."

"Ik pleit voor een eenheid van optreden", reageert Patrick Dewael (Open VLD), voorzitter van de commissie Aanslagen. Hij pleit ervoor dat de parlementaire begeleidingscommissie haar werkzaamheden opschort en dat het hele debat wordt geïntegreerd in de onderzoekscommissie zelf, want die gaat over de aanslagen in Parijs én Brussel. "Mijn grote bekommernis is dat de mensen op het terrein kunnen doen wat zij moeten doen", zegt Dewael. Hij heeft het dan uiteraard over terreurbestrijding.