Gele kaart uit Oost-Europa tegen Thyssen

Het voorstel van Europees Commissaris Marianne Thyssen om gelijk loon voor gelijk werk te geven aan buitenlandse gedetacheerde werknemers, stuit op protest uit (vooral) Centraal- en Oost-Europa. De nationale parlementen van 10 landen hebben bezwaar ingediend tegen het voorstel. Ze maken gebruik van de zogenaamde gelekaartprocedure.

Die geeft aan nationale parlementen de mogelijkheid om binnen 8 weken verzet aan te tekenen tegen een voorstel van de Europese Commissie, wanneer ze vinden dat de Commissie zaken probeert te regelen die beter op nationaal niveau geregeld zouden moeten worden (= het subsidiariteitsbeginsel).

Minimumloon

Veel bedrijven uit Centraal- en Oost-Europa uit de bouw- en transportsector stellen via detachering gedurende een beperkte periode personeel te werk in landen zoals België, Nederland, Duitsland en Frankrijk.

Ze moeten hen het minimumloon betalen van dat land, maar betalen socialezekerheidsbijdragen in hun eigen land. Daardoor zijn ze goedkoper dan Belgische werknemers. De bouwsector zegt dat er daardoor al duizenden jobs verloren zijn gegaan.

De controle op misbruik van detachering is ook niet evident, omdat Belgische inspectiediensten vaak afhankelijk zijn van de medewerking van inspectiediensten uit het land waar het bedrijf in kwestie gevestigd is.

Kleinere verschillen

Marianne Thyssen stelt voor dat gedetacheerde werknemers in de toekomst ook andere voordelen moeten krijgen die de werknemers van het gastland ontvangen, wat de loonverschillen zou moeten wegwerken.

In zijn bezwaar schrijft het Bulgaarse parlement dat het wegwerken van de verschillen inzake verloning bedrijven uit minder ontwikkelde delen van Europa zal benadelen, waardoor ze minder gemakkelijk toegang zullen krijgen tot de Europese Interne Markt.

Drempel gehaald

Om de gelekaartprocedure op te starten, moet minstens een derde van alle nationale parlementen een bezwaar indienen. De deadline hiervoor is om middernacht vanavond.

Maar nu al is duidelijk dat de drempel gehaald zal worden: de parlementen van Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Polen, Roemenië en Denemarken hebben al een bezwaar naar de Europese Commissie gestuurd. Die moet nu een gemotiveerd antwoord geven op de bezwaren. Omdat de deadline voor het indienen van bezwaren pas om middernacht verstrijkt, wil de Europese Commissie pas morgen reageren.

Het is nog maar de derde keer in de geschiedenis dat er een "gele kaart" wordt getrokken tegen een Commissievoorstel. In 1 van de 2 andere gevallen heeft de Commissie beslist om haar voorstel in te trekken.