Nederlandse truckers mijden kilometerheffing in België

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs rijden langere routes door Nederland om te besparen op de kosten voor de Belgische kilometerheffing. Dat constateert de Nederlandse VID (VerkeersInformatieDienst) op basis van een analyse van de verkeersintensiteit op vier routes van en naar de Antwerpse haven.

De verkeersdienst vergeleek de hoeveelheid vrachtverkeer bij de grensovergangen met België op de A4, de A16, de A67 en de A76. De Belgische kilometerheffing, die sinds 1 april van kracht is, leidt tot meer vrachtverkeer op de Nederlandse wegen, stelt de VID. Transportbedrijven proberen het aantal kilometers in België te beperken en zo tolkosten te besparen.

Zo is de hoeveelheid vrachtverkeer op de A4 bij grensovergang Ossendrecht sinds de invoering van de tolheffing met bijna 10 procent gestegen. Op de A16 (Hazeldonk) werd juist een afname van 7 procent gemeten.