Vlaamse regering in beroep tegen windmolens in Oreye

De Vlaamse regering gaat in beroep tegen de vergunning die het Waals gewest afleverde voor een windmolenproject in de Luikse gemeente Oreye. Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van Jan Peumans (N-VA).

De windmolens zouden vlakbij de woonkernen van de Limburgse gemeenten Tongeren en Heers komen, maar Vlaanderen werd in het dossier nooit geconsulteerd.

"We stellen vast dat het Waalse Gewest beslissingen heeft genomen in een specifiek dossier waar er grensoverschrijdende effecten zijn en waarbij wij niet werden geconsulteerd. We hebben dan ook beslist om in dat specifieke dossier in beroep te gaan", zei minister Schauvliege.

"Er zijn een aantal elementen waar wij op hadden kunnen wijzen, hadden we die mogelijkheid gehad. Er is vooral een heel belangrijke erfgoedwaarde in dat landschap. Er was trouwens een negatief advies vanuit Wallonië wat betreft onroerend erfgoed", zei minister Schauvliege.

Tijd voor overleg

Parlementsvoorzitter Peumans pleit voor verplicht ambtelijk en politiek overleg in dossiers die gevolgen hebben over de gewestgrenzen heen. "Want vandaag of morgen zal men ergens eens een beslissing nemen waarvan men achteraf denkt dat men toch beter eerst overlegd had", zei hij. "En ik bedoel dan, voor alle duidelijkheid, zowel van Wallonië naar Vlaanderen als omgekeerd".