Bijna 2.000 extra plaatsen in kinderopvang sinds nieuw decreet

Twee jaar na het ingaan van het nieuwe Vlaamse decreet over de kinderopvang maakt Kind en Gezin een positieve balans op. Er zijn bijna 2.000 extra opvangplaatsen gecreëerd, de kwaliteit is verbeterd en meer ouders betalen een bijdrage die afhangt van hun inkomen, zegt administrateur-generaal Katrien Verhegge.

Bij de start van het decreet was er veel ongerustheid bij de kinderdagverblijven over de nieuwe regels. Maar volgens Kind en Gezin "staat de kinderopvang nu sterker in de markt dan voordien". "Het heeft ook niet geleid tot een golf van faillissementen en sluitingen."

Voldoende plaatsen?

"Sinds de start van het decreet zijn er bijna 2.000 plaatsen (1.953) bijgekomen. Nog iets meer dan 800 zitten er in de pijplijn. Daar zijn we zeker geslaagd", vertelt Verhegge. Het totale aantal plaatsen bedraagt nu 94.738. Dat betekent dat er voor 54,6 procent van de kinderen tussen 0 en 3 jaar een plek is in de kinderopvang. Daarmee haalt Vlaanderen de doelstelling van het decreet van 50 procent tegen 2016.

Verhegge erkent wel dat er in sommige regio's nog steeds nijpende tekorten zijn, met lange wachtlijsten tot gevolg, bijvoorbeeld in Antwerpen. Tegen 2020 zou er een plaats moeten zijn voor elk kind dat kinderopvang nodig heeft. Daarvoor zal er nog een grote inspanning nodig zijn. In maart vorig jaar sprak minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) over 17.500 plaatsen die er moeten bijkomen.

De groepsopvang (wat vroeger de kinderdagverblijven genoemd werd) is met 66 procent van de plaatsen de grootste opvangvorm. Dat cijfer gaat in stijgende lijn, ten nadele van de onthaalouders. Daar zijn een pak meer stoppers dan starters.

Kwaliteit is gestegen

"Wat de betaalbaarheid betreft, is er een stijging van het aantal plaatsen waar men betaalt naargelang het inkomen", zegt Verhegge. Meer ouders betalen een opvangprijs die rekening houdt met hun inkomen: voor het decreet werd in 71 procent van de plaatsen een inkomenstarief aangerekend, nu is dat in 74 procent van de plaatsen. Ouders betalen gemiddeld 14,62 euro per dag voor een plaats met inkomenstarief. De overheid legt zo'n 40 euro bij.

Voorts is volgens Kind en Gezin de kwaliteit van de opvang de voorbije jaren toegenomen omdat nu alle opvangplaatsen een vergunning moeten hebben. Voordien was die niet verplicht.

Waar kan het beter? "Waar zeker nog voort aan gewerkt moet worden, is de sociale functie in de kinderopvang. We moeten er absoluut voor zorgen dat kwetsbare gezinnen nog meer in onze opvang terechtkomen", aldus Verhegge.