De Wever: "Van Antwerpse politie voorbeeld maken op vlak van diversiteit"

"Ik wil van de Antwerpse politie een voorbeeldkorps maken op vlak van diversiteit." Dat zegt de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA), die vandaag samen met de korpschef van de politie een diversiteitscharter ondertekent.

De burgemeester en korpschef Serge Muyters ondertekenen straks op de Grote Markt een "charter van de diversiteit". Daarmee tonen ze symbolisch dat de Antwerpse politie zich wil inzetten voor diversiteit en gelijke kansen. De aanleiding voor het charter is de lancering van de nieuwe beleidsnota diversiteit.

De Wever heeft het in "De ochtend" op Radio 1 over "de symbolische kick-off voor een heel nieuw diversiteitsbeleid van de Antwerpse politie dat de voorbije jaren is uitgewerkt".

Het charter past volgens De Wever in een bredere campagne om diversiteit te bevorderen en is niet gelinkt aan het kritische rapport van het Comité P dat vorige maand uitkwam. Daarin staat dat er binnen het Antwerpse politiekorps een zwijgcultuur bestaat over racistische pesterijen en discriminatie.

"Korpscultuur moet veranderen"

"We hebben dat rapport zeker niet afgewacht", zegt De Wever. "We hebben dit al in het zonaal veiligheidsplan geschreven in 2012. Ik denk dat we de enige grote zone zijn die die ambitie op papier heeft durven zetten, want de problemen bestaan in alle grote steden. Sindsdien zijn we aan de slag."

"Er zijn inderdaad wel wat problemen. Het korps is veel te blank en er zijn problemen van wat ik "banaal racisme" noem. Dat wil zeggen dat agenten in moeilijke wijken soms heel geringschattend praten over bepaalde bevolkingsgroepen. Dat is niet goed, dat is niet meer van deze tijd. Die korpscultuur moet veranderen."

"Waar we ons op gaan focussen, is de rol van de leidinggevende. Het blijkt ook uit het rapport van het Comité P dat daar een pijnpunt ligt. Als politieagenten een bepaald taalgebruik hebben, moet de leidinggevende dat oppikken. Nu gebeurt dat veel te weinig. Je moet hen dat ook aanleren. Het is vaak geen onwil, maar een beetje onwetendheid. Daar gaan we toolkits voor maken en opleidingen voor geven."

"Politie moet afspiegeling zijn van bevolking"

De burgemeester laat ook weten dat er gewerkt wordt aan het verbeteren van de klachtenprocedure, zodat de drempel verlaagt voor agenten die overtredingen willen melden. "Er moet een cultuur zijn waarin men dit soort dingen ook durft te melden", zegt De Wever.

De komende jaren moet het korps diverser worden. Slechts 7 procent van de agenten heeft een allochtone achtergrond. Het aantal agenten met een Noord-Afrikaanse of Turkse herkomst bedraagt zelfs maar 2 procent. "Dat is veel en veel te weinig", zegt de burgemeester, die wil dat het politiekorps meer een afspiegeling wordt van de stadsbevolking. Dat Antwerpen nu zelf instaat voor de rekrutering van nieuwe agenten, zal daarbij helpen, meent hij.

Het is de N-VA-burgemeester menens. Hij stelt grote ambities. "Ik wil een voorbeeldkorps maken op vlak van diversiteit. Daar zullen vele jaren voor nodig zijn, maar de ambitie is wel gesteld. Dit wordt niet langer onder de mat geveegd, we gaan actief beleid voeren."