Knoop over onverdoofd slachten nog niet doorgehakt

Het Vlaams parlement heeft vandaag dan toch geen knoop doorgehakt over het verbod op onverdoofd ritueel slachten. Alle partijen willen de komende weken op zoek gaan naar "een gedragen oplossing".

Met ingehouden adem werd er vanochtend uitgekeken naar het debat en de stemming in de commissie Dierenwelzijn over het verbod op het onverdoofd ritueel slachten. Zowel Groen als Vlaams Belang zouden vanochtend een voorstel indienen om het helemaal te verbieden. 

Maar zover kwam het niet: Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA) vroeg namelijk om het debat en de stemming uit te stellen en de komende dagen op zoek te gaan naar "een gedragen oplossing". 

Zowel Hermes Sanctorum (Groen) als Chris Janssens (Vlaams Belang) stemden in met deze vraag en besloten hun voorstellen nog niet in te dienen.

Sanctorum zei dat hij verwacht dat het onderwerp binnen twee weken weer op de agenda van de commissie komt. Janssens sprak de verwachting uit dat dat nog voor het zomerreces zou gebeuren. Hij maakte wel de opmerking dat het debat de facto al gevoerd is, maar dat hij de onderhandelingen evenwel nog een kans wil geven. 

Niet bruuskeren

De meningen over het onverdoofd ritueel slachten zijn sterk verdeeld. Een meerderheid in het Vlaams Parlement is wel degelijk voor een verbod, maar de ene partij wil meteen een totaalverbod terwijl anderen, zoals Sonja Claes van CD&V vanochtend nog zei in "De ochtend" op Radio 1, het verbod geleidelijk willen invoeren en de moslims en joden niet willen bruuskeren. Daarom stelt CD&V voor om een bemiddelaar aan te stellen die met alle betrokkenen praat en tegen eind volgend jaar met een oplossing komt. Want Claes vindt dat minister Weyts nog te weinig met de moslims en de joden heeft gepraat.

De N-VA van Weyts is voor een verbod, dat zei parlementslid Wilfried Vandaele ook nog eens bij zijn suggestie om de stemming uit te stellen. Gisteren had minister van Dierenwelzijn Ben Weyts ook nog eens te kennen gegeven dat hij een totaalverbod wil, maar dat er binnen de Vlaamse regering geen meerderheid voor te vinden is.

Hij zette wel meteen de hakken in het zand voor de toekomst: als het verbod niet in een volgend regeerakkoord zou staan, zouden hij en zijn partij niet in een volgende Vlaamse regering stappen. Het is nu afwachten of zulke dreigementen nodig zullen zijn, of dat de partijen er de komende weken uit komen.