Vlaamse fiscus gaat erfenissen grondig controleren

De Vlaamse Belastingdienst zal vanaf nu alle erfenisdossiers binnen de 10 maanden na het overlijden grondig controleren op fouten en fraude. Dat zegt kersvers Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD). Uit een onderzoek van het Rekenhof bleek dat aangiftes van erfenissen nauwelijks worden gecontroleerd. Volgens Tommelein wordt nu elke aangfite aan een grondige controle onderworpen. De Vlaamse overheid rekent op 130 miljoen extra inkomsten door de erfenissen beter te controleren.

Sinds 1 januari van vorig jaar is de Vlaamse overheid bevoegd voor de inning van de erfbelastingen. Voordien deed de federale overheid dat. Maar blijkbaar werden aangiften toen nauwelijks gecontroleerd. Van de 111.000 aangiftes die in 2014 werden gedaan, werden er maar 58 onderzocht op onregelmatigheden, merkte Katrien Schryvers (CD&V) op in de bevoegde parlementscommissie.

Nu int de Vlaamse overheid dus zelf de belastingen. Minister Tommelein zegt dat VLABEL, de Vlaamse Belastingdienst, wel degelijk systematisch controleert. Een eerste snelle controle gaat na of de aangifte formeel in orde is. Daarna volgt een tweede, grondige inhoudelijke controle. "Het is de bedoeling dat deze tweede grondige controle voor iedere aangifte systematisch wordt uitgevoerd", zei Tommelein. Wanneer er daartoe aanleiding is, komt er nog een bijkomende doorgedreven controle, die weliswaar buiten de termijn van tien maanden valt.

Wat als erfgenamen geen aangifte indienen? In dat geval zal VLABEL tien maanden na het overlijden de erfbelasting ambtshalve berekenen.

De systematische controle zal ook toegepast worden op de dossiers die het voorbije anderhalf jaar werden ingediend. Daar is nu nog een achterstand, maar die wordt weggewerkt. "Binnenkort zullen alle aangiften binnen de tien maanden gecontroleerd zijn", meent de minister.