Aantal leerlingen dat islam volgt met 40 procent gestegen

Het aantal leerlingen dat op school islamitisch onderwijs volgt, is de afgelopen vijf jaar met meer dan 40 procent gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Ministerie van Onderwijs.

De toename van het aantal leerlingen dat islamitische godsdienst volgt is het opvallendst in het basisonderwijs. Dit jaar zijn er 35.795 kinderen in de islamlessen, een stijging met 44 procent in vergelijking met het schooljaar 2010-2011. In die periode is het totaal aantal leerlingen wel met negen procent gestegen.

De gestegen algemene schoolpopulatie is ook merkbaar bij het aantal kinderen dat niet-confessionele zedenleer of katholiek godsdienst volgt. In het eerste geval gaat het om 52.804 kinderen, een stijging met 28 procent. De grote meerderheid - 350.180 -  volgt katholiek onderwijs, dat is een stijging met 4 procent. 

In het secundair onderwijs volgen dit jaar 24.257 leerlingen de islamlessen, dat is 40 procent meer dan vijf jaar geleden, terwijl het totaal aantal leerlingen lichtjes gedaald is.

Het aantal leerlingen dat zedenleer volgt is de afgelopen vijf jaar licht gedaald tot 57.830, dat is min 1 procent. In de lessen katholieke godsdienst zaten 355.196 leerlingen, een daling met 4 procent.

Vrijstellingen

Opvallend is ook de toename van het aantal vrijstellingen. De ouders van leerlingen in het officiële onderwijs (gemeenschapsonderwijs, stedelijke, gemeentelijke en provinciale scholen) kunnen een aanvraag indienen om hun kinderen vrij te stellen van de aangeboden lessen godsdienst of niet-confessionele zedenleer. Die leerlingen worden dan verondersteld tijdens de vrijgekomen lesuren hun eigen levensbeschouwing te bestuderen, maar in de praktijk komt dat dikwijls neer op enkele extra uren studie.

Dit jaar zijn er in het basisonderwijs 1.369 kinderen die zo vrijgesteld zijn van godsdienstonderwijs, dat is 33 procent meer dan vijf jaar geleden. In het secundair onderwijs gaat het om 1.150 leerlingen, een stijging van 18 procent.

Basisonderwijs
  islam katholiek zedenleer vrijstelling
2010-2011 24.836 337.293  41.299  1.026
2011-2012 27.364 337.091  43.567  938
2012-2013 29.417 338.280  45.505  969
2013-2014 31.142 340.952  47.618  1.039
2014-2015 33.266 346.588  49.869  1.115
2015-2016 35.795 350.180  52.804  1.369
Secundair onderwijs
  islam katholiek zedenleer vrijstelling
2010-2011 17.317 370.157 58.393  969
2011-2012 18.656 366.669 57.579  1.136
2012-2013 19.848 364.050 57.738  1.036
2013-2014 20.661 358.944 57.723  1.095
2014-2015 21.905 356.672 57.878  1.194
2015-2016 24.257 355.196 57.830