Amper 10 procent belasting voor wie bijverdient via Uber en co

Wie al eens taxichauffeur speelt via Uber of ander inkomsten heeft uit soortgelijke online platformen zal op zijn verdiensten slechts 10 procent belasting moeten betalen. Met dit fiscale gunstregime wil de regering tegemoet komen aan de verzuchtingen van “nieuwe digitale deeleconomie”. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo noemt dit “de fiscaliteit van de toekomst”. De populaire kamerverhuurdienst Airbnb valt echter niet onder dit nieuwe regime.

Bij de begrotingscontrole was beslist dat de regering diensten als Uber zou belasten. En nu is duidelijk geworden hoe: via een fiscaal gunstregime. Minister van Digitale Agenda Alexander De Croo is blij met deze oplossing. "De deeleconomie is een realiteit en beantwoordt aan de vragen van de consument", zei de minister in “De ochtend” op Radio 1. “Maar die economie werd geconfronteerd met een complex fiscaal systeem van de vorige eeuw. Dat leidt ertoe dat de meeste van die activiteiten in de grijze zone zitten. Wij stellen daar een zeer licht, modern en transparante fiscaliteit tegenover.”

Concreet zal iedereen die via die platformen werkt en dat occasioneel doet - er niet meer dan 5.000 euro per jaar mee verdient - 10 procent belasting moeten betalen. Hoe? “Wij vragen aan die platformen om 10 procent in te houden, en dat is het, er komen geen administratiekosten bij”, legde De Croo vanochtend uit. Op het einde van het jaar moeten de online platformen de rekening maken. En wie meer dan 5.000 euro verdiend heeft, zal doorgestuurd worden naar de fiscus voor een hoger belastingtarief.

Concurrentievervalsing?

De keuze voor dit gunstige belastingregime verdedigde de minister door te benadrukken dat er een plafond is van 5.000 euro en dat wie meer verdient, normale belastingen zal moeten betalen, alsof het een beroepsinkomen is. “Daarmee willen ervoor zorgen dat er geen concurrentie is met de klassieke zelfstandigen.”

Maar die zijn niet te spreken over het nieuwe regime, vooral de taxisector. Daar luidt het verwijt dat de regering net concurrentie organiseert. Bovendien zou de maatregel niet de 20 miljoen euro per jaar opbrengen die de regering voor ogen heeft. Zelfstandigenorganisatie Unizo vraagt een snelle evaluatie van de regeling.

“Ondernemerschap stimuleren”

Minister De Croo vindt dat de regering door deze nieuwe regeling net het ondernemerschap zal stimuleren. “Je ziet dat veel mensen die het proberen later doorgroeien en meer dan 5.000 gaan verdienen. En dan moeten ze wel een btw-nummer hebben en sociale bijdragen betalen.” Een zelfde geluid is te horen bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA), die het heeft over "het stimuleren van nieuwe spelers zoals micro-ondernemers die via een app of een digitaal platform bijklussen".

Wat precies onder de deeleconomie valt, is volgens De Croo redelijk breed gedefinieerd. Het zijn volgens hem ook de online platformen die zelf in contact moeten treden met de fiscus. En door de inhouding aan de bron ziet hij "geen enkele mogelijkheid tot frauderen”.

Airbnb niet

De populaire kamerverhuurdienst Airbnb valt niet onder het fiscale gunstregime. Op de radio noemde minister De Croo Airbnb nog in één adem met Menu Next Door en List Minut, maar nu blijkt dat Airbnb-verhuurders toch niet belast kunnen worden via het nieuwe regime.

Huurinkomsten worden namelijk niet specifiek belast, en dus kunnen inkomsten via Airbnb ook niet specifiek belast worden. En al zeker niet via het nieuwe regime, want dat is alleen van toepassing op diensten die op de belastingbrief onder de categorie 'diverse inkomsten' vallen. En het verhuren van een kamer is geen diverse inkomst maar een onroerende inkomst. "Het kan dus niet onder de nieuwe regeling vallen", beklemtoont De Croo. Alle andere mogelijke diensten wel.

Meest gelezen