Michel pleit voor minimale dienstverlening in gevangenissen

Premier Michel wil een minimale dienstverlening in de gevangenissen - en zelfs CD&V lijkt daar ondertussen toe bereid. Om de aanslepende problemen op de korte termijn op te lossen zal het mandaat van Koen Geens om met de bonden te onderhandelen worden uitgebreid.

De staking in de gevangenissen gaat onderhand zijn derde week in. In de politiek ontlokt dat een bovengemiddelde interesse voor het dossier. In de Kamer kwamen veertien (14) vragen over de staking, een ongezien cijfer. Voor Justitieminister Koen Geens (CD&V), maar ook voor premier Charles Michel (MR), die zich publiekelijk nog amper heeft uitgesproken over het probleem.

Michel legt de start van de problemen in het verleden. “Ze gaan al twintig jaar mee”, sneerde hij (indirect) naar ex-ministers van Justitie als Laurette Onkelinx, die vandaag hard protesteert vanuit de oppositie. En dus zal er gewerkt worden aan de overbevolking en aan een betere infrastructuur, gaf Michel mee.

Concreter wil hij echter zo snel mogelijk regels voor een minimale dienstverlening uitwerken, zodat politie en/of leger niet langer stakende cipiers hoeven te vervangen. “Het is cruciaal om zo snel mogelijk stappen vooruit te zetten.” Ook N-VA en Open VLD zitten op die lijn, CD&V daarentegen blijft geloven in het sociale overleg.

Extra toegevingen?

Zo’n minimale dienstverlening is nog niet voor morgen, laat staan vandaag. Dus ook voor de kortere termijn is een oplossing nodig. Het is minister van Justitie Koen Geens die ze zal moeten vinden, in overleg met de bonden. Op de kern van morgen, zei Michel, zal Geens' onderhandelingsmandaat uitgebreid worden, ook al verstrekte hij weinig verrassend geen precieze info.

Dat betekent hoe dan ook dat Geens verder kan gaan dan de toegevingen die hij eerder deed, de uitbreiding van het aantal cipiers met 405 man, dat echter door de achterban van de vakbondsafgevaardigden verworpen werd.

Maar of Geen nog érg ver wil gaan? Wellicht niet. "Je kunt niet onder uiterste druk toegevingen doen. Dat is niet gepast tegenover andere mensen in dit land die ook hard werken."

Of wil CD&V toch aan stakingsrecht morrelen?

Geens zelf suggereerde dat wat hem betreft het stakingsrecht kan ingeperkt worden, al zei hij er niet bij hoe. Hoe moeilijk dat ook ligt voor zijn partij, zei hij: "Het is niet mogelijk om stakingsrechten en mensenrechten (verwijzend naar de situatie van de gedetineerden, nvdr) absoluut te respecteren. Je suis au bout, zo zei hij in het Frans. Je zou dat kunnen vertalen als: "Ik ben ten einde raad."

Dat is toch een opmerkelijke opening van CD&V. De minimale dienstverlening staat weliswaar in het regeerakkoord, maar erg vaag omdat de meerderheidspartijen er ook toen niet uitgeraakten.