Nieuw inschrijvingssysteem leidt tot betere sociale mix in lagere scholen

Een nieuw inschrijvingssysteem voor leerlingen in de basisschool heeft tot een betere sociale mix geleid. Dat schrijft de nieuwssite Apache. Het was de bedoeling om de concentratiescholen geleidelijk aan af te bouwen en meer allochtone leerlingen in "witte" scholen te krijgen.

Het is inschrijvingssysteem is voor het schooljaar 2013-2014 ingevoerd in enkele steden en is bedoeld om een betere sociale mix te krijgen in de klassen. Met andere woorden: het leerlingenbestand moet een afspiegeling zijn van de buurt of wijk waarin de school ligt. Om die reden kunnen scholen bij inschrijving voorrang geven aan bepaalde groepen leerlingen.

In Gent werpt het systeem alvast vruchten af, zegt Jean-Pierre Verhaeghe van het Lokaal Overlegplatform Gent. "Als we kijken naar het percentage kleuters dat naar een school gaat die een evenredige afspiegeling is van zijn buurt, dan zaten we in 2012 op 46 procent. Volgend jaar zal 64 procent van de kinderen naar een school gaan die de streefnorm haalt."

Toekomst onzeker

Ook in Antwerpen spreken ze van een voorzichtig succes, hoewel de vooruitgang er minder uitgesproken is dan in Gent. "Het systeem van de 'dubbele contingentering' werkt", zegt Verhaeghe. Maar ondanks de positieve resultaten is het niet zeker of het zal standhouden. De meerderheidspartijen in de Vlaamse regering zitten wat dat betreft niet op één lijn. Met name de N-VA heeft vraagtekens bij de dubbele contingentering en toonde zich eerder al voorstander van een klassieker onderwijs.