Telde de terreurcel van Verviers meer leden?

Op het proces rond de terreurcel van Verviers zijn er de voorbije dagen een aantal details naar boven gekomen die het vermoeden doen rijzen dat de terreurcel misschien wel meer leden telde dan er nu terechtstaan. Zo worden er in verschillende afgeluisterde gesprekken schuilnamen gebruikt voor personen die niet geïdentificeerd konden worden, en was er vandaag plots sprake van een "andere ploeg".
Een deel van de dossiers op het proces.

In de dagen voor de politie binnenviel in het huis in Verviers waar de teruggekeerde Syrië-strijders Soufiane Amghar en Khalid Ben Larbi zich schuilhielden, werden een hele reeks telefoongesprekken afgeluisterd.

Zo werden op 12 januari drie gesprekken afgeluisterd tussen de terroristen in Verviers en verdachte Mohamed Hamza Arshad. Daarin krijgt Arshad te horen dat hij een "beeper" en een "ijsmachine" moet kopen, dat wapens en geld geen probleem vormen, en dat "Gros" in orde is maar "dat de andere moet teruggestuurd worden of naar een andere ploeg moet".

Politie en federaal parket gaan ervan uit dat "Gros" de schuilnaam is van een andere verdachte, Marouan El Bali, al ontkent die laatste dat, maar wie "de andere" is waarvan in het gesprek sprake is, en wie of wat die "andere ploeg" is, is vooralsnog onduidelijk.

Meer dan één "Gros"

Er zijn ook verschillende aanwijzingen in het dossier dat Marouan El Bali wel degelijk de schuilnaam "Gros" droeg, maar anderzijds is er sprake van meer dan een "Gros" in het dossier.

Een van die andere "Gros" is vermoedelijk een man die nog in Syrië zit, maar er is ook sprake van een "Gros" in België die niet El Bali zou zijn.

Verschillende verdachten hebben op de zitting ook al verklaard dat "gros" ook informeel gebruikt wordt, als een soort roepnaam voor vrienden, maar ook dat bracht geen volledige duidelijkheid.

Derde persoon

Belangwekkender is een afgeluisterd gesprek tussen de terroristen in Verviers, Soufiane Amghar en Khalid Ben Larbi, met hun contact in Turkije "Omar", waarvan sterke vermoedens bestaan dat het Abdelhamid Abaaoud is.

In dat gesprek, dat dinsdag op de zitting ter sprake kwam, spreken Amghar en Ben Larbi over "VW" en "Renault" in de derde persoon. Dat is opmerkelijk omdat "VW" en "Renault" net de schuilnamen zouden zijn van Amghar en Ben Larbi zelf.

Verdachten Mohamed Hamza Arshad en Marouan El Bali moesten "VW"/Amghar immers ophalen in Duitsland, en "Renault"/Ben Larbi in Frankrijk. De vraag rijst dan waarom Amghar en Ben Larbi over zichzelf in de derde persoon zouden gesproken hebben.

Nog in dat gesprek wordt melding gemaakt van twee andere personen, die de bijnamen "Brinks" en "Looping" krijgen. Wie dat zijn, is voorlopig nog een vraagteken.

Fransman

Ten slotte wordt in afgeluisterde gesprekken tussen Marouan El Bali en de terroristen in Verviers herhaaldelijk verwezen naar een persoon in Frankrijk, of die tenminste de Franse nationaliteit zou dragen, en naar wie verwezen wordt als "Ahk" of "Far".

Uit die afgeluisterde gesprekken zou blijken dat El Bali al bij "Akh" thuis is geweest, dat de man voor valse papieren zou kunnen zorgen, alsook voor "sap". Volgens El Bali moest dat "sap" verwijzen naar wapens en niet naar chemische producten en bestaat er helemaal geen "Akh" maar gebruikte hij die naam om Amghar en Ben Larbi te doen geloven dat hij op zoek was naar wat ze vroegen, valse papieren en wapens.

Die uitleg lijkt niet overeind te blijven, nu uit een ander afgeluisterd gesprek blijkt dat Amghar van "Omar"/Abaaoud te horen krijgt dat hij onder geen beding de bewuste Fransman, "Akh", mag zien.