Thuisverpleegkundigen klagen over "oneerlijke concurrentie"

"Ziekenhuisverpleegkundigen misbruiken hun functie om zichzelf aan te prijzen als thuisverpleegkundige en zetten daardoor de volwaardige thuisverpleegkundigen onder druk". Dat zeggen de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) en haar Franstalige en Duitstalige tegenhangers (AIIB en VUKB). De verenigingen vragen "dringende maatregelen" aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

"Thuisverpleging is een totale tenlasteneming van de zorg voor de patiënt", klinkt het. "Dat houdt onder andere in dat de thuisverpleegkundige 24/24 beschikbaar is. De ziekenhuisverpleegkundige die even "buiten de muren" komt om patiënten te verzorgen doet dat puur uit winstbejag, zonder enige deontologische code", zegt Lucien Speeckaert van de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV).

VBZV vraagt minister De Block "een duidelijke regeling" te treffen, om de activiteiten in bijberoep beter te reguleren. "We verzetten ons niet tegen ziekenhuisverpleegkundigen die hun job combineren met thuisverpleging in bijberoep, en zijn dankbaar dat ze zich voor de thuisverpleging inzetten. Maar we vragen om de activiteit te integreren in de bestaande wettelijke kaders", aldus Speeckaert. Hij vraagt ook dat de zelfstandige thuisverpleegkundigen in bijberoep zich aansluiten bij een erkende beroepsorganisatie, zoals VBZV.

Zorg van de patiënt prioritair

Het kabinet van De Block zegt de negatieve ervaringen van de thuisverpleegkundigen te begrijpen. "Het is echter mogelijk dat een verpleegkundige tewerkgesteld is in een ziekenhuis en hiernaast ook in de thuisverpleging werkt met een RIZIV-nummer. Wettelijk is dit in de nomenclatuur ook niet uitgesloten." Wel moet worden vermeden dat deze verpleegkundigen dubbel worden betaald voor dezelfde prestaties, klinkt het.

Het kabinet benadrukt ook nog dat kwalitatieve, toegankelijke zorg en continuïteit van zorg prioritair zijn. "Wat nog van belang is, is dat de keuzevrijheid van de patiënt steeds gerespecteerd blijft. Hij of zij kan kiezen wie bij hem aan huis de verpleegkundige zorg toedient."

Voorts "mogen we ons ook niet blind staren op lijnen en plaatsen van tewerkstelling", klinkt het nog. "De eerste en tweede lijn vervagen, we werken meer en meer transmuraal en transversaal. De pilootprojecten voor thuishospitalisatie die zeer binnenkort gelanceerd worden, kunnen een mogelijkheid scheppen om hier duidelijkere taakafspraken in te krijgen."

Meest gelezen