1,5 miljoen "nestklevers" en "zorgwoners" in Vlaanderen, hoe pak je dat aan?

1,5 miljoen Vlamingen wonen samen met hun ouders of meerderjarige kinderen. "Aan dat fenomeen wordt te weinig aandacht besteed", zegt Dirk Luyten. De doctor in de sociale wetenschappen is medeauteur van het boek "Zoals het klokje thuis tikt", dat is voorgesteld op een studiedag over samenhuizen.
© Stefaan Van Hul- De Lijn

De studiedag kwam er op initiatief van het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (HIG) en werd georganiseerd in het kader van de Internationale Dag van het Gezin.

"Men realiseert zich niet hoeveel volwassenen vandaag al samenhuizen", zei Dirk Luyten. Het gaat om 18 procent van de Vlaamse huishoudens en dus één vijfde van de woningen in Vlaanderen. "Er wordt vandaag al nagedacht over integrerend wonen en verschillende vormen van samenwonen. Maar misschien moeten we eerst kijken hoe de situatie vandaag is en met die inzichten voortwerken."

Hotel mama

In 43 procent van de Vlaamse huishoudens is minstens één van de inwonende kinderen ouder dan 25. "Hotel mama is een massaal fenomeen in Vlaanderen. Maar dat betekent niet altijd dat de kinderen enkel thuis wonen. Vaak wonen ze op verschillende plaatsen of zitten ze tijdens de week op kot", zegt Luyten.

In vergelijking met 20 jaar geleden is er bij de jongste groep meerderjarigen een duidelijke stijging van het aantal thuiswonenden. Ook het geslacht heeft een invloed. Vrouwen wonen minder lang thuis dan mannen, omdat ze op jongere leeftijd het huis verlaten om zelf een gezin te beginnen.

Meest gelezen