Gents prestigeproject wordt afgerond met elf jaar vertraging

Gent zal in 2018 klaar zijn met het openleggen van de Reep in het centrum, het sluitstuk van het herstellen van de historische waterverbinding tussen de Leie en de Nederschelde. Dat zal elf jaar later zijn dan gepland, als de streefdatum tenminste gehaald wordt.

 In de jaren zestig werden de Nederschelde aan de Reep en de Leie aan de Ajuinlei dichtgegooid om meer parkeerruimte te creëren voor het toenemende autoverkeer. De plannen om de verbinding opnieuw open te leggen dateren al uit de jaren negentig.

"Tijdens de voorbereidende studies doken echter heel wat moeilijkheden op: het historische erfgoed, het gebrek aan informatie over de oude kaaimuren, de wirwar van leidingen onder de grond, de korte afstand tot de huizen, ... Heikele kwesties waar de ingenieurs oplossingen moesten voor bedenken", zegt het stadsbestuur.

De eerste planning stelde 2007 voorop als einddatum, maar intussen zijn we bijna tien jaar verder. "Uiteindelijk bleek het nodig om voor beide oevers een aparte technische oplossing uit te werken, wat invloed had op het concept zelf. Dit alles kostte veel tijd, maar was noodzakelijk om onvoorziene omstandigheden tijdens de werken, en bijkomende hinder voor de buurt, al vooraf zoveel mogelijk uit te sluiten."

De startperiode voor de werken is nu bepaald op oktober 2016. Alle werken moeten begin 2018 klaar zijn. Nog voor de start in oktober zullen de nutsmaatschappijen wellicht al enkele kleinere werken uitvoeren. Het volledig herwaarderen van de Nederschelde en omgeving is geen eenvoudige klus. Er zal dus hinder zijn voor bewoners en verkeer.