Homans zet door met OCMW-integratie

De Vlaamse regering zet door met de geplande integratie van de OCMW's in de gemeenten. Om de kritiek van de Raad van State te omzeilen, heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) een oplossing uitgewerkt. De OCMW's en gemeenten zouden wel integreren, maar toch twee aparte rechtspersonen blijven.
Jasper Jacobs

De Vlaamse regering wil tegen 2019 dat de OCMW's in Vlaanderen opgaan in de gemeenten. Om dat mogelijk te maken, is wel een federale wetswijziging nodig. De federale regering keurde een wetsontwerp goed, dat de integratie mogelijk maakt. Maar de Raad van State zei eerder deze week in een advies over dat ontwerp dat hiervoor een wetswijziging nodig is die met een bijzondere meerderheid wordt goedgekeurd.

Minister Homans had die bui zien hangen en heeft al maanden aan een alternatieve oplossing gewerkt die de integratie toch mogelijk moet maken. In die oplossing komt er een integratie, maar blijven het OCMW en de gemeente juridisch twee aparte rechtspersonen zonder dat de burger daar iets van hoeft te merken.

Eén raad beslist

"De gemeenteraad wordt de OCMW-raad", zegt Homans. "Dus de gemeenteraadsleden zijn tegelijk ook OCMW-raadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad zal ook de voorzitter zijn van de OCMW-raad." Het samensmelten van de raden moet een einde maken aan het versnipperde lokale beleid.

Voor gevoelige persoonlijke dossiers wordt volgens de minister een apart bijzonder comité ingericht. Dat zal onder meer aanvragen behandelen van een leefloon of dringende medische hulp, zaken die met het nodige respect voor de privacy van de betrokkenen moeten gebeuren.

Fusie afgerond in 2019

Concreet zal wie in 2018 verkozen wordt als gemeenteraadslid ook OCMW-raadslid worden. De voorzitter van de gemeenteraad zal ook de voorzitter van de OCMW-raad zijn. Het college van burgemeester en schepenen zal tegelijk beslissingen nemen als vast bureau van het OCMW. Er zal ook maar één secretaris en één financieel beheerder meer zijn voor OCMW en gemeente.

De bedoeling is dat tegen 1 januari 2019 alle 308 gemeenten en steden op die manier functioneren.