Asielzoekers lager geschoold dan verhoopt

De helft van de Syrische asielzoekers die een baan zoeken in ons land, is laagopgeleid. Bij Afghanen is dat zelfs zeven op de tien. Dat blijkt uit nieuwe gegevens van de VDAB, die De Standaard kon inkijken. "De laaggeschooldheid van de nieuwkomers stelt ons voor de grootste uitdaging", zegt de VDAB.

Door de toestroom van asielzoekers in ons land verwacht de VDAB dit jaar 10.000 nieuwkomers die een baan zoeken. De eerste vier maanden van dit jaar hebben zich al 1.859 mensen ingeschreven. Aanvankelijk had de VDAB geen goed zicht op het opleidingsniveau omdat ze moest afgaan op wat de vluchtelingen zelf aangaven bij hun registratie.

Nu de vluchtelingen zich inschrijven bij de VDAB wordt duidelijk dat het opleidingsniveau lager ligt dan verwacht of verhoopt. "Irakezen, Afghanen en Syriërs zijn de grootste groepen van werkzoekenden onder de nieuwkomers", zegt Piet Cosemans, woordvoerder van de VDAB. Afghanen zijn veruit het laagst geschoold. Van alle Afghaanse werkzoekenden heeft 72 procent alleen een diploma lager onderwijs of zelfs helemaal geen diploma. Bij de Irakezen is dat 50 procent, bij Syriërs 49 procent. Amper 8 procent van de Afghanen is hoogopgeleid, bij Irakezen is dat 23 procent, bij Syriërs 21 procent.

"De laaggeschooldheid van de nieuwkomers stelt ons duidelijk voor de grootste uitdaging", zegt Cosemans. Het gebrek aan opleiding is deels het gevolg van het feit dat de nieuwkomers dikwijls zeer jonge mannen zijn die nog geen scholing hebben gekregen. Maar omdat ze zo jong zijn is het wel gemakkelijker om hen naar een opleiding te leiden.

Om de nieuwkomers aan een job te helpen, wil de VDAB investeren in beroepsopleidingen en taalondersteuning. "We willen werkgevers warm maken om de nieuwkomers in hun bedrijf op te leiden". Dat veronderstelt wel een engagement van de werkgevers. "Sectororganisaties zoals Agoria en de bouw hebben al intenties uitgesproken en aangegeven welke profielen ze zoeken", zegt Cosemans, "maar initiatieven zoals werkplekleren zijn pas mogelijk als bedrijven zich daarvoor kandidaat stellen".
 

Meest gelezen