"Herberekening van budget bezorgt hogescholen nieuwe miljoenenfactuur"

De hogescholen en universiteiten hebben een herberekening van hun overheidsbudget gekregen voor het lopende jaar 2016. In die enveloppe wordt de verhoging van alle lonen van de medewerkers opnieuw onvoldoende doorgerekend in de financiële middelen van de hogescholen. Dat zegt de Vlaamse Hogescholenraad (Vlhora) in een persbericht.

De lonen van alle hogeschoolmedewerkers zullen door de overschrijding van de spilindex automatisch met 2 procent worden verhoogd vanaf augustus. De lonen maken meer dan 80 procent uit van het budget en die 2 procent moet dus nog tot het einde van het jaar worden uitbetaald. Maar de overheid heeft onvoldoende rekening gehouden met deze meerkost, zegt Vlhora, want ze geeft de hogescholen slechts 0,55 procent verhoging.

Omdat slechts een deel van de loonsverhoging wordt doorgestort, moeten de hogescholen oftewel de rest zelf bijpassen, oftewel moeten ze personeel laten gaan. Dat kost ze 2,1 miljoen euro of 31 banen, becijferde Vlhora. In 2017 loopt dit op tot 62 banen en dit komt bovenop de 1.600 banen die de voorbije 7 jaar al zijn bespaard.

"Er is echt iets grondig mis met dit systeem. Het kan toch niet dat je vanwege de automatische verhoging van de lonen mensen niet meer in dienst kan houden?", zegt Marc Vandewalle, secretaris-generaal Vlhora "En dat terwijl er door de jarenlange besparingen en ingrepen al zoveel druk zit op de organisatie van het onderwijs en van de bijkomende taken."