"Geen makkelijk maar zeer constructief gesprek"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een onderhoud gehad met de voorzitters van de colleges van het Hof van Cassatie, van de hoven en rechtbanken en van het openbaar ministerie. "Het was geen gemakkelijk, maar zeer constructief gesprek", zei Geens achteraf.

"Ik heb mijn bekommernissen gedeeld en zij die van hen. We zijn er wederzijds versterkt uitgekomen en het vertrouwen is na dit gesprek verdiept", aldus Geens, die tegelijk herhaalde verder te willen gaan met de hervormingen van Justitie en het Gevangeniswezen.

Het overleg kwam er nadat de eerste voorzitter van het Hof van Cassatie Jean de Codt zondag had laten optekenen dat "het besparingsbeleid van de federale regering de administratie Justitie ertoe aanzet de wet niet na te leven en dreigt België om te vormen tot een schurkenstaat."

"Ik heb in een persmededeling duidelijk gezegd wat ik van bepaalde verbale uitlatingen vond. Ik betreur die, maar kom daar niet op terug", zegt de minister. "Ik ben een mens met een sterke overtuiging en wil, en ik vind dat ik recht heb op respect. Het kan gebeuren dat iemand op een bepaald moment de kalmte verliest, maar dat kan niet systematisch gebeuren", zegt hij.

"De toekomst ligt voor ons en we moeten samen Justitie slagvaardig maken. Ik werk daar elke dag aan en ik heb om hun medewerking gevraagd. Wij hebben samen al veel gerealiseerd en zij hebben erkend dat die dialoog goed werkt, zowel wat betreft de benoemingen als de nieuwe wetgeving. Ik probeer hun werklast sterk te reduceren door oordeelkundige wetgevende maatregelen", zegt Geens.

"Er is geluisterd van beide kanten, er is waarheid gesproken van beide kanten. Zo hoort het tussen mensen van gezond verstand en wij gaan gewoon vastberaden verder", besluit hij.