"Geen toeval dat VN en WHO glyfosaat plots als veilig beschouwen"

Het is geen toeval dat de VN en de WHO plots beweren dat glyfosaat niet kankerverwekkend is. Dat zegt Europees parlementslid Bart Staes (Groen). Over enkele dagen beslist de Europese Commissie immers over een verlenging van het gebruik van de onkruidverdelger. De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) vraagt op haar beurt de welles-nietesspelletjes te stoppen.

In tegenstelling tot een eerder rapport van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IAR), een adviesorgaan van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), komt een expertenpanel van de landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de WHO nu tot de conclusie dat het "weinig waarschijnlijk" is dat glyfosaat kankerverwekkend is. Voordien concludeerde EFSA al dat het "onwaarschijnlijk" is dat glyfosaat kankerverwekkende eigenschappen heeft.

De VELT betreurt de verwarring en vraagt de welles-nietesdiscussie te stoppen. "Als de wetenschap niet in staat is om tot een duidelijke conclusie te komen, is het sowieso beter met pesticiden te stoppen, want glyfosaat is eigenlijk niet nodig", klinkt het.

"FAO en WHO heeft nauwe banden met de industrie"

Voor Bart Staes is de timing van het rapport niet toevallig. "Voor sommigen komt dit goed uit", zegt hij. "Plots komt uit het niets dat het allemaal niet zo erg is. Dat is niet ernstig. Vooral als je weet dat er in de FAO en WHO toch een aantal mensen zitten die nauwe banden hebben met de industrie."

In dat verband publiceert Corporate Europe Observatory volgende week maandag een artikel waarin de dubbele rol beschreven wordt van een toxicoloog aan het Imperial College (Verenigd Koninkrijk), die zowel als expert bij internationale instellingen werkt als voor de industrie. De Europese Groenen vragen overigens om een onafhankelijk advies en wijzen er ook op dat ze van EFSA nog steeds niet alle studies kregen waarop die haar advies steunt.

Staes wijst ook op een resolutie waarin gevraagd wordt om glyfosaat slechts zeven jaar te erkennen en ook een aantal voorwaarden op te leggen, zoals een verbod op het gebruik in de privésfeer, in openbare ruimtes of tijdens de oogst. "De commissie houdt daar geen rekening mee en vraagt om een verlenging van negen jaar", klinkt het. Een expertencomité met vertegenwoordigers uit alle lidstaten spreekt zich woensdag of donderdag over de verlenging uit.

Meest gelezen