"Twee keer zo veel zieke cipiers sinds begin van acties"

Het ziekteverzuim bij het gevangenispersoneel in de Brusselse en Waalse gevangenissen is tijdens stakingen dubbel zo hoog. Dat bevestigt Justitieminister Koen Geens (CD&V). Een groot deel van de cipiers zit volgens De Standaard gewoon thuis met een ziektebriefje.

Stakers krijgen een stakingspremie en verliezen loon. Wie thuis zit wegens ziekte, wordt gewoon doorbetaald. Statutairen belanden bovendien niet na een maand op het ziekenfonds, wat voor hun contractuele collega’s wel het geval is. "Sinds het begin van de staking, bijna vier weken geleden, zijn er twee keer zoveel zieken", bevestigt minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

Frédéric De Thier, directeur van de gevangenis van Marche-en-Famenne doet geen uitspraak over aantallen maar zegt op RTBF wel dat het ziekteverzuim explosief gestegen is sinds het begin van de acties. Om de situatie te verduidelijken, geeft hij wel de cijfers van de gevangenis van Lantin. Daar zijn 207 van de 650 cipiers ziek.

Ook de vakbonden willen geen cijfers bevestigen en schrijven de ziektes toe aan de moeilijke werkomstandigheden. Yves Dethier, van de socialistische vakbond CGSP, zit verveeld met het ziekteverzuim maar relativeert. "Er waren al mensen ziek voor de staking”, zegt hij op RTBF. “En als iemand een dokter belt en die oordeelt dat een collega ziek is, wie ben ik dan om het tegendeel te beweren.

Bekend fenomeen

Dat cipiers bij stakingen massaal doktersbriefjes aanvragen, gebeurt wel vaker maar het fenomeen werd de voorbije weken erg duidelijk. Een deel van de zieken zijn naar verluidt werkwilligen, die de confrontatie met de stakende collega’s liever uit de weg gaan.

Onder de cipiers zouden lijsten circuleren met daarop namen van dokters die vlot ziektebriefjes uitdelen. Justitie stuurt artsen op pad om na te gaan of die “zieken” wel degelijk ziek zijn. Maar de controles zijn naar verluidt weinig effectief. Kamerleden Sophie De Wit (N-VA) en Carina Van Cauter (Open VLD) pleiten alvast voor strengere controles. Ook buiten stakingsperiodes zijn er onder het gevangenispersoneel opvallend veel zieken.