"Weinig waarschijnlijk" dat onkruidverdelger glyfosaat kankerverwekkend is

Het is weinig waarschijnlijk dat de omstreden onkruidverdelger glyfosaat kankerverwekkend is. Dat is de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na nieuw onderzoek. Opmerkelijk, want eerder had een adviesorgaan van de WHO gezegd dat het product waarschijnlijk kankerverwekkend was.
AP2010

Glyfosaat is het meest gebruikte basisproduct van onkruidverdelgers. Het wordt op grote schaal gebruikt in de Europese landbouw, maar het product is omstreden en op sommige plaatsen verboden omdat het mogelijk kankerverwekkend zou zijn.

De WHO en de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) concluderen nu op basis van een nieuw onderzoek dat het "weinig waarschijnlijk is dat glyfosaat tot een risico op kanker leidt bij mensen die er via hun voeding aan worden blootgesteld".

Opvallend is dat het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek, een adviesorgaan van de WHO, in maart 2015 nog het tegendeel beweerde. Volgens de WHO is die schijnbare tegenstelling te verklaren doordat er in het eerste onderzoek werd uitgegaan van een "waarschijnlijk" risico voor de menselijke gezondheid bij een erg hoge mate van blootstelling, terwijl het meest recente onderzoek specifiek het risico bij het eten van beperkte hoeveelheden glyfosaat behandelt.

De studie van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek werd door milieuorganisaties als Greenpeace nog aangegrepen om een verbod op het product te eisen. Morgen moet een comité van de Europese Unie een beslissing nemen over een eventuele uitbreiding van de vergunning voor het gebruik van glyfosaat. Tegenstanders vrezen dat het nieuwe rapport de balans in het voordeel van producent Monsanto zal doen overslaan.