Gatz wil Brusselaars een "Brusselstem" geven

Vlaams minister van Brussel Sven Gatz (Open VLD) wil inwoners van Brussel bij verkiezingen een zogenoemde "Brusselstem" geven. Daarmee wil hij een brug slaan tussen Vlamingen en Franstaligen in de hoofdstad. Naast een gewone stem zouden Brusselaars vrijblijvend een extra stem op een kandidaat uit de andere taalgroep kunnen uitbrengen. De N-VA reageert negatief.
Jonas Roosens

"Als je vandaag gaat stemmen voor het Brussels Parlement, dan stem je Vlaams of Frans", zegt Gatz in "De Meulemeester in debat" op VTM. "Dat systeem had twintig jaar geleden misschien zijn verdiensten, maar staat nu onder druk of is misschien achterhaald."

De minister wil dit kiessysteem niet afschaffen maar er een "Brusselstem" aan toevoegen waarbij Nederlandstalige kiezers een stem extra stem op Franstalige kandidaten kunnen uitbrengen en vice versa. "Zo creëer je een nieuwe generatie politici die in héél Brussel legitimiteit hebben."

Een tiental dagen geleden pleitte het Brussels PS-kopstuk Laurette Onkelinx nog voor een grondige vereenvoudiging van de Brusselse instellingen. Onkelinx stelde voor om komaf te maken met de Vlaamse, Franse en gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (VGC, Cocof en GGC). Meteen kan Brussel erkend worden als volwaardig, tweetalig gewest met tweetalige lijsten voor de verkiezingen, aldus de voorzitter van de Brusselse PS-Federatie.

"Afvoeren, wat ons betreft"

Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe van de coalitiepartner N-VA voelt weinig voor het idee van Gatz. Hij meent dat het de band tussen Brussel en Vlaanderen verzwakt. "Het is niet duidelijk hoe Gatz zijn voorstel exact wil realiseren", zegt hij. "Het lijkt niet realistisch."

Volgens Vanlouwe legt Gatz met zijn voorstel "de beslissingsbevoegdheid over het Vlaams beleid in Brussel grotendeels bij de Franstalige kiezer", terwijl hij als Brussel-minister de belangen van Brusselse Vlamingen net zou moeten behartigen.

"Vlamingen willen in Brussel kunnen rekenen op hun eigen instellingen, op hun eigen beleid... Dit voorstel gaat daar tegen in. Tenslotte is het niet enkel de vraag of dit een regeringsstandpunt is - dat is het uiteraard niet - , maar ik vraag me ook af wat de andere Vlaamse partijen in Brussel hier over denken. Afvoeren, wat ons betreft."