Minister Geens sluit terugkeer naar personeelsplan 2014 uit

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft een terugkeer naar het personeelsplan 2014 voor de cipiers uitgesloten. Dat is de voornaamste eis van de Franstalige bonden van de cipiers, dat personeelsplan zou meer personeel opleveren. Door de afwijzing van de minister "zitten we met een gigantisch probleem", volgens de ACOD.

Ondanks de gewelddadige actie van de stakende cipiers op het kabinet van Justitie, was minister Geens vanmiddag op de afspraak voor overleg met de bonden. Na enkele uren gingen de beide partijen echter uit elkaar, zonder akkoord.

Volgens de minister verliep het overleg zeer constructief, "zelfs na vanmorgen, een minister is geen rancuneus man", zo zei Geens in "Het journaal."

Maar de minister is naar eigen zeggen ook geen lamme goedzak, en hij weigert toe te geven aan de Franstalige eis voor meer personeel. "De Waalse vakbonden blijven bij hun standpunt, een terugkeer naar 2014 en geen rationalisering  voor het einde van de legislatuur, dat is een standpunt dat ik helaas niet kan accepteren", zei Geens.

"Gigantisch probleem"

De reactie van de minister leidt tot ongerustheid bij de Vlaams bonden. "Het is duidelijk voor de Franstaligen is er maar een eis", zei Ginno Hoppe van de socialistische bond ACOD, "dat is de terugkeer naar het personeelsplan van 2014, en als hij vandaag voor de eerste keer heel duidelijk zegt: 'Ik keer niet terug naar 2014', dan zitten we met een gigantisch probleem."

Minister Geens zelf blijft optimistisch en zegt dat hij morgenavond om 19 uur met nieuwe, creatieve voorstellen naar de bonden zal gaan. "U weet dat wij uit B-H-V zijn geraakt, en dat was veel moeilijker dan deze situatie", zo zei de minister. 

Evident lijkt dat echter niet, want ook aan Vlaamse kant hebben de cipiers uitgesproken eisen. Dat zei Filip Dudal van de christelijke bond ACV Openbare Diensten in "Terzake". 

"Ik ga niet zeggen dat er aan Vlaamse kant geen stakingsbereidheid is", zo zei hij. "De eisen liggen misschien iets anders: de Franstalige bonden vragen een opvulling naar het personeelsplan 2014, en voor alle duidelijkheid, ik ben daar niet tegen. Maar gewoon zeggen, opvulling naar 2014, lijkt voor ons niet voldoende. In 2014 heb ik 12 stakingsaanzeggingen ingediend, waarvan 8 voor personeelstekort."

"Dus gewoon zeggen, 'we gaan opvullen tot 2014', lijkt mij gewoon water naar de zee brengen. Ik denk dat er ook structurele maatregelen moeten genomen worden om uit de vicieuze cirkel te geraken."

In zekere zin gaan de Vlaamse eisen dus verder dan die van de Franstalige bonden. Toch hoopt Dudal dat het overleg morgen tot een akkoord leidt, "maar als iedereen bij zijn standpunt blijft, zal dat zeer moeilijk zijn."

"Niet voor herhaling vatbaar"

Over de vernielingen op zijn kabinet zei minister Geens dat die pijnlijk, niet voor herhaling vatbaar en zeer ernstig waren, maar dat de gevangenen er niets aan hebben als hij dit overdreven dramatiseert. "Aan beide kanten van de tafel (bij het overleg) was er een groot onbehagen over wat er vanmorgen gebeurd is, maar de menselijke verstandhouding tussen de onderhandelaars en mijzelf is goed genoeg om dat niet te zwaar op de onderhandelingen te laten drukken", zei Geens.

In "Terzake" noemde SP.A-voorzitter John Crombez de reactie van minister Geens op de vernielingen "sereen en fatsoenlijk, ook door te zeggen dat vakbonden geprobeerd hebben het te vermijden". De acties van enkelingen op het kabinet van Justitie noemde hij niet uit te leggen en verwerpelijk.