Rekenhof spuit kritiek op Belgische én Vlaamse begroting

Het Rekenhof hekelt in zijn analyse van de Vlaamse begrotingscontrole "het onvermogen van de Belgische overheden om tot een akkoord te komen over de verdeling van de begrotingsinspanningen".

Elke regering in België stelt haar eigen begroting op, maar voor Europa blijft ons land één grote entiteit. Dat wil zeggen dat de verschillende regeringen moeten samenzitten om op het strenge Europese begrotingstraject te blijven. Ze streven samen naar een evenwicht in 2018.

De gesprekken in het Overlegcomité hebben vorige maand echter niet geleid tot een effectieve goedkeuring van het begrotingstraject 2016-2019, stelt het Rekenhof vast. "Vorig jaar werd het begrotingstraject evenmin formeel goedgekeurd."

Bovendien worden een aantal kosten, zoals de asieluitgaven en de bouw van de Oosterweelverbinding, buiten de begrotingen gehouden. Het is afwachten wat het oordeel van Europa zal zijn, aldus het Rekenhof, dat pleit voor "intensief overleg tussen de regeringen om alsnog tot een akkoord te komen voor de verdeling van de begrotingsinspanningen".

Wetenschap en innovatie

Wat de Vlaamse begroting betreft, stelt het hof vast dat de justitiehuizen worden ondergefinancierd. Voor de uitvoering van hun nieuwe opdrachten, onder meer rond elektronisch toezicht, werden bij de begrotingscontrole immers geen extra middelen voorzien.

Vlaanderen spendeert ook minder budget dan beloofd aan onderzoek en ontwikkeling, concludeert het Rekenhof uit de begroting. In haar regeerakkoord schoof de Vlaamse regering Wetenschap en Innovatie naar voor als een prioritair domein. Er zou worden gestreefd naar 1 procent van de overheidsuitgaven tegen 2020. Daarvoor zijn nog grote inspanningen nodig, stelt het hof vast. Voor 2017 zou alleszins een bijkomend bedrag van 292 miljoen moeten worden uitgetrokken.

Het actieplan "Clean Power for Transport", tot slot, dat onder meer de premies voor elektrische wagens bevat, gaat volgens het Rekenhof niet gepaard met een financieel plan. Het hof kan dus niet inschatten of er voldoende budget werd voorzien.