Rock Werchter krijgt milieuvergunning voor komende 20 jaar: "Goed nieuws"

Festivaldirecteur Yo Van Saet reageert positief op de milieuvergunning die de deputatie van Vlaams-Brabant onlangs toekende aan Live Nation Festivals en de BVBA Werchter Park voor de uitbating van de festivalweide en de camping in Werchter de komende twintig jaar. "Dit is bijzonder goed nieuws."

"We gaan de komende jaren vooral voortwerken op de reeds ingeslagen weg en de inspanningen op vlak van milieu onverminderd verder zetten", zegt Yo Van Saet. Ze verwijst daarbij naar het "gebalanceerd mobiliteitsplan", het afvalinzamelingsbeleid met de focus op recyclage, de vervanging van de dieselgeneratoren die activiteiten van elektriciteit voorzien en de hoogspanningscabine die onlangs werd geïnstalleerd "waardoor het gebruik van duurzame elektriciteit een realiteit wordt".

In de nieuwe vergunning maande de deputatie de organisatoren onder meer aan bijkomende initiatieven te nemen om festivalbezoekers ertoe aan te zetten zich met de fiets of het openbaar vervoer te verplaatsen. Daarnaast werd het gebruik van water uit diepe grondwaterwinningen verboden voor het beregenen van het terrein of andere laagwaardige toepassingen. Omwille van de geluidsoverlast voor omwonenden werd gevraagd om het gebruik van generatoren te beperken en ook maatregelen te nemen om de geluidsoverlast op campings te beperken.