Child Focus luidt alarmklok over vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Het aantal vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen gaat in stijgende lijn: in 2015 opende Child Focus 36 nieuwe dossiers, tegen 24 in 2014. Alleen al in de eerste vier maanden van 2016 ging het om 32 dossiers. Maar, zo waarschuwt Child Focus, dit is slechts het topje van de ijsberg. De organisatie gaat in zijn jaarrapport uit van een "voorzichtige schatting" van 500 vermiste niet-begeleide minderjarige vreemdelingen in 2015.

Child Focus baseert zich voor de schatting op cijfers in de rest van Europa. Zo waarschuwde Europol eerder voor 10.000 verdwenen minderjarige asielzoekers in Europa. "België ontving vorig jaar 5.050 niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. We gaan, op basis van cijfers in de buurlanden, uit van een voorzichtige schatting van tien procent dat verdwijnt", aldus woordvoerder Dirk Depover.

Volgens Child Focus is het onmogelijk een exact beeld te krijgen van het precieze aantal verdwijningen. Vaak wordt de verdwijning van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen niet gemeld door de politie, de voogd of de instelling waar ze verdwijnen. De politie legt zich ook te vaak neer bij hun verdwijning, deels door een gebrek aan middelen. "Begrijpelijk, maar betreurenswaardig", luidt het bij Child Focus. "We hebben begrip voor de werkdruk van de politie, maar het gaat om erg kwetsbare jongeren. Ze zijn gemakkelijke slachtoffers voor smokkelaars", aldus algemeen directeur Heidi De Pauw.

De organisatie pleit dan ook voor meer waakzaamheid en een betere registratie van dergelijke verdwijningen. "Er is vaak geen reflex om een verdwijning te melden. Er wordt anders naar de criteria gekeken om een verdwijning te melden dan als Belgische kinderen verdwijnen". Child Focus bepleit ook een professionalisering van de voogden die worden aangeduid voor de minderjarige vreemdelingen, en een grotere standaardisering van de aanpak van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen.