Cipiers: geen akkoord wel vooruitgang

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de vakbonden van de cipiers zijn woensdagavond opnieuw uit elkaar gegaan na vier uur van onderhandelen. Een akkoord is er nog niet, wel is er een basis om op voort te werken. Vanavond wordt er opnieuw onderhandeld.
Stakende cipiers aan de gevangenis van Vorst.

Een afgewerkt akkoord is er dus niet, maar minister Geens heeft een aantal voorstellen gedaan, waar de bonden zich vandaag in de loop van de dag over zullen beraden. Geens belooft onder meer 75 extra personeelsleden bovenop de 405 extra personeelsleden die al beloofd waren.

De Vlaamse bonden zijn tevreden met die extra aanwervingen want zo komt men dicht in de buurt van het personeelsplan 2014. "Laat ons duidelijk zijn: voor ons is dit nog een verbetering", aldus Gino Hoppe van de socialistische vakbond ACOD. Voor de cipiers die in de nieuwe werkmethode stappen, zou de flexibiliteitspremie behouden blijven, en de cipiers zouden kunnen kiezen of ze al dan niet in de nieuwe werkmethode stappen.

In de Vlaamse gevangenissen kiezen de Nederlandstaligen nu al voor het nieuwe systeem van werken. Wie dat niet wil, moet er wel rekening mee houden dat in 2017 en 2018 de prijs van de besparingen zal moeten betaald worden, zei Gino Hoppe van de socialistische ACOD, een verwijzing naar de Franstalige cipiers die de nieuwe werkroosters liever niet zien komen. En dat zou wel eens een breekpunt kunnen worden.

De bonden zullen nu overleggen met hun achterban, en om 17.30 uur vanavond praat men dan voort, om een oplossing te vinden voor de staking die nu al meer dan drie weken duurt, en die de situatie voor de gevangenen onhoudbaar maakt.

Geens: "Niet zonder meer toegeven"

Minister Geens had voor de bijeenkomst gezegd dat hij niet van plan was om veel toegevingen te doen. "Het is absoluut geen rooskleurige situatie", zo zei hij gisteravond in "Het Journaal", "maar zoals ik al dikwijls heb gezegd, het is niet omdat een situatie slecht is, dat men zonder meer alles kan toegeven wat gevraagd wordt."

Dinsdag had de minister al gezegd dat hij niet terug wil keren naar het personeelsbestand van 2014, en dat hij de nieuwe werkmethode die nu in de Vlaamse gevangenissen toegepast wordt, op termijn in alle gevangenissen wil invoeren. De terugkeer naar het personeelsbestand van 2014 is de voornaamste eis van de Franstalige cipiers. Zij noemden zich na afloop woensdagavond "een beetje optimistischer dan bij het binnengaan, maar nog steeds niet tevreden".

Oproep gevangenisdirecteurs

Voor de nieuwe onderhandelingen heeft de federatie van Vlaamse gevangenisdirecteurs een oproep gedaan aan minister Geens. De Vlaamse gevangenisdirecteurs zijn tevreden over de nieuwe werkmethode in de Vlaamse gevangenissen, die inhoudt dat er minder personeel is voor zes uur 's ochtends en 's nachts, maar meer personeel op ogenblikken dat er veel activiteiten plaatsvinden, zoals de wandeling en het bezoek. Ze verliezen daardoor premies voor vroeg- en nachtwerk, maar krijgen ter compensatie wel een flexibiliteitspremie.

Ook de Vlaamse cipiers zijn daar tevreden over, en Engelbert Brebels van de federatie roept minister Geens dan ook op om niet toe te geven aan de eisen van de Franstalige cipiers, maar voort te gaan op de ingeslagen weg.

Wel moet er een modus vivendi gevonden worden, zei Brebels, want de huidige noodsituatie, waarin de gevangenen, cipiers en directeurs verkeren, is een beschaafd land onwaardig.

In een open brief hebben de Vlaamse gevangenisdirecteurs er ook de nadruk op gelegd dat de minimale dienstverlening, wat inhoudt dat er bij een staking toch een zeker aantal cipiers zouden aanwezig zijn, er nu eindelijk zou komen. De directeurs wijzen erop dat die minimale dienstverlening al ingeschreven stond in het regeerakkoord van 2014.